Psykisk funktionsnedsättning

Om du är 20 till 64 år och har stora svårigheter i din vardag som beror på psykisk sjukdom kan du få stöd via socialtjänsten.

Stödet kan hjälpa dig att vara med i samhällets gemenskap och kunna leva som andra. Om du vill ha det här stödet behöver du göra en ansökan hos Vuxenenheten på Socialförvaltningen. Socialtjänsten utreder din situation och fattar beslut om sysselsättning, kontaktperson, boendestöd och särskilt boende. Vad du får hjälp med beror på vad du vill - det är helt frivilligt.

Redan vid första kontakten med din handläggare får du tydlig information om de olika insatser som kan erbjudas dig och hur handläggningen går till. Vi fattar ett beslut inom tre månader.

Vuxenenhetens mottagning har telefontid på mottagningstelefonen 08 746 11 78 måndag-fredag 9.00-16.00 med lunchstängt mellan 12.00 och 13.00.

Träffa andra på Östervägens Aktivitetshus

Vill du delta i aktiviteter, träffa andra och kanske äta en bit mat kan du besöka Östervägens aktivitetshus. Du behöver inte göra någon ansökan för att delta i deras verksamhet. Klicka på Aktivitetshuset till vänster.

Arbetsträning/praktik/arbete

Väntorp Rehab kan du arbetsträna på dina villkor. Här finns sociala arbetskooperativet Glöden med många olika arbetsområden. Om du vill ut och praktisera på en arbetsplats med mål att få en anställning kan Jobbteamet vara en möjlighet. Klicka på rubrikerna till vänster om du vill veta mer.

Anhörigstöd

När en person drabbas av psykisk ohälsa eller sjukdom berörs även du som lever i dennes närhet. På socialförvaltningen kan du delta i en anhöriggrupp, i Vuxenhetens regi. Anhörigprogrammet är uppbyggt kring olika teman och vi träffas torsdagar 17:30 – 20:30 under 10 veckor. Programmet startar under våren 2016. Du eller din anhörige behöver vara mantalsskriven i Solna. För mer information och anmäla kontakta:
Eva-Lena Bergljung, tel: 08-746 11 58 eller Malin Strömberg, tel: 08-746 11 71. Se även broschyr i högerspalten.

Personligt ombud kan hjälpa dig

Du kan också vända dig till personligt ombud, som arbetar helt fristående från myndigheter. De kan hjälpa till med myndighetskontakter och vara en resurs för att söka de insatser som du har rätt till. Här finner du kontaktuppgifter och kan läsa mer om Personligt ombud

Om du har ett akut ärende som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar kan du vända dig till Socialjouren Nordväst för råd och stöd.

Dela:

Kontakt

Vuxenenheten

Socialförvaltningen

08-746 11 78

Besöksadress

Englundavägen 13, 2tr (Solna Business Park)

Mer kontaktinformation om Vuxenenhetens mottagningstelefon

Receptioner, Socialförvaltningen

08-746 10 00

Besöksadress

Klicka på Mer kontaktinformation för adresser, karta och öppettider

Postadress

Socialförvaltningen, Solna stad
171 86 Solna

Mer kontaktinformation om Reception

Synpunkter, klagomål och överklagan till Socialförvaltningen