Överförmyndare

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Den ska utreda vem som behöver en medförmyndare, förvaltare eller god man. Överförmyndaren eller överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Tingsrätten bestämmer sedan om en person ska få god man. Förmyndare, gode män och förvaltare ska varje år, eller när uppdraget upphör, lämna in en redovisning till överförmyndarnämnden.

Solna har en överförmyndarnämnd och två tjänstgörande handläggare på överförmyndarkansliet.

Överförmyndarnämndens verksamhet styrs av föräldrabalken. Länsstyrelserna kontrollerar överförmyndarnämndens verksamhet.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Överförmyndarkansliet

08-734 21 96 Mån-tor 9-11
08-734 22 03 (fax)

overf­ormyn­darka­nslie­t@solna.se

Besöksadress

Stadshuset, Solna Centrum
171 86 Solna

Postadress

Solna stad
171 86 Solna

Skicka meddelande till Överförmyndarkansliet