Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Om det under utredning framkommer allvarliga missförhållanden måste socialtjänsten ingripa även om vårdnadshavaren inte samtycker. Socialtjänsten ingriper för att skydda barnet eller ungdomen.

Socialnämnden ansöker då om vård hos Förvaltningsrätten med stöd av Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Både du som vårdnadshavare, ditt barn och du som ungdom har rätt till ett juridiskt ombud som skall ta tillvara din åsikt, ditt barns/ungdomens åsikt och se till att detta kommer fram till dem som beslutar i Förvaltningsrätten. Förhandlingen om LVU sker alltid i Förvaltningsrätten och är oftast muntlig, det vill säga att alla personer som berörs av beslutet skall närvara om de är över 15 år. Om det rör ett barn eller ungdom under 15 år är barnets ombud med och för fram barnets och ungdomens vilja.

Dela: