Välkommen till temakväll om brukarinflytande

Vuxenenheten på socialförvaltningen i Solna satsar på att möjliggöra ökad delaktighet i utvecklingen av socialtjänstens verksamheter. Onsdagen den 18 oktober presenteras arbetet mot ett ökat brukarinflytande. Välkommen!

  • När: Onsdagen den 18 oktober kl 18.30
  • Var: Solna stadsbibliotek, Solna centrum

Kaffe och småkakor serveras.

Ökat brukarinflytande

Genom ett samarbete mellan vuxenenheten, NSPH (Nationell Samordning för Psykisk Hälsa) och Studieförbundet Vuxenskolan har personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik varit delaktiga i studiecirklar för att öka sin egenmakt och sina förutsättningar att föra sin egen och målgruppens talan. Projektet är nu inne i sin slutfas, vilket innebär att ett inflytanderåd håller på att formas. Inflytanderådet ska vara ett forum för påverkan och samverkan med socialtjänsten och består av brukare med insatser från olika verksamheter inom socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om ökat brukarinflytande.

För mer information, kontakta Birger Nord, Äldreombudsman, handikappkonsulent. Hans kontaktuppgifter finns till höger.

Dela:

Kontakt

Birger Nord

Äldreombudsman och handikappkonsulent

08-734 23 99

Besöksadress

Stadshusgången 2
171 86 Solna

Skicka meddelande till Birger Nord