Undvik onödiga risker i sommarvärmen

Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan. Längre perioder av värme under sommaren kan orsaka både små och stora hälsoproblem. Det gäller särskilt under de perioder under sommaren när värmen är hög under hela dygnet.

Värmeböljor kan innebära hälsorisker men går att förebygga med rätt kunskap. Grupper med nedsatt förmåga att reglera kroppstemperaturen eller att reagera på risker är särskilt sårbara.

Riskgrupperna vid värmebölja är:

  • Äldre
  • Kroniskt sjuka
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Små barn och gravida
  • Personer som tar medicin.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram bra information i form av text, film och webbutbildning, med syfte att förebygga hälsorisker. Du hittar informationen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Även vårdguiden 1177 har sammanställt goda råd för att hantera värmen, du hittar all info här.

Dela: