Tack till alla frivilliga för ert engagemang!

Torsdagen den 15 december uppmärksammades alla de frivilliga som i samarbete med stadens Förebyggande verksamhet engagerat sig för stadens seniorer. Vid årets julbord deltog ett åttiotal frivilliga.


I väntan på julbordet. Foto: Solna stad.

På plats fanns representanter från seniorträffarnas förtroenderåd och väntjänsten. Ledare för vandringsgruppen, cirkelträningen, sygruppen, målarkurserna och allsången på Ankaret fanns också på plats. Utan engagemanget från dessa fantastiska människor hade de grupperna inte varit möjliga.

– De som ställer upp som frivilliga bidrar med väldigt mycket värdefullt engagemang för stadens seniorer. För stadens räkning vill jag tacka alla frivilliga eldsjälar för allt ni gör och sliter med under året, även de dagar då ingen ser era ansträngningar, säger Samuel Klippfalk, ordförande i omvårdnadsnämnden, som var på plats för att visa sin uppskattning.

Vill du också hjälpa till?

Vill du engagera dig i stadens verksamheter, kanske hålla i en aktivitet på någon av våra seniorträffar eller besöka någon äldre person genom väntjänsten? Då kan du anmäla ditt intresse till frivilligaldre@solna.se.


Foto: Solna stad.

Dela: