Sveriges första Vintertidsafton firas på gruppboende

Natten mellan lördag och söndag var det dags att vrida tillbaka klockorna till vintertid. På Andersvägens gruppboende i Solna ser man ljust på omställningen. Tillsammans med personalen samlades de boende för att fira landets första Vintertidsafton.

I flera år har de boende på Andersvägens gruppboende i Solna firat stora och små högtider tillsammans med personalen. Som så många andra visste man inte riktigt varför vissa högtider egentligen firas. Genom de boendes frågor uppkom idén till ett mer pedagogiskt och kunskapsmässigt upplägg kring firanden. På kuppen bestämde man sig för att stifta en helt ny högtid – Vintertidsafton.

- Att ställa om tiden till vintertid uppmärksammas mycket i samhället, men få vet nog varför vi egentligen ställer om klockan till vintertid. Det här väcker även frågor bland våra boende, så varför inte fira och lära sig mer om det hela? Det stimulerar till samtal och aktiverar våra boende på ett pedagogiskt sätt, säger verksamhetschef Cristina Olsson.

Andersvägens gruppboende mottog den 20 oktober 2011 ett hederspris från Solna stad för sitt pedagogiska upplägg kring högtider.

Mer information om varför man firar på Andersvägen
• Boende och personal planerar tillsammans inför varje firande.
• Ansvar delas upp efter intressen och förutsättningar. En boende får därefter,
med personalstöd, ett övergripande ansvar för firandet.
• Arbetsmetod som används är tydliggörande visuell pedagogik för att
de boende lättare ska kunna förstå; t ex bildstöd, frågor och svar kring
högtiden (text och bild) och färger. Det visuella stödet till berättandet knyter samman högtidsfirandets middag och övriga aktiviteter.
• Personalstöd finns under hela aktiviteten, från början till slut.
• Arbetet ökar kunskapen och stimulerar till samtal och aktiviteter bland de boende
Om Andersvägens gruppboende
Andersvägens gruppboende är ett LSS-boende med fem lägenheter, varav en är satellitlägenhet. Boendet är anpassat för personer med lindrigt till måttligt förståndshandikapp med fysiska och psykiska funktionshinder.

Dela: