Solna lanserar film för anhörigvårdare

Under den nationella anhörigveckan lanserar Solna en kortfilm för att rikta uppmärksamhet till anhörigas situation. Filmen baseras på berättelser om hur det kan kännas när man som anhörigvårdare inte har någon att vända sig till.

Anhörigvården i Sverige brukar beskrivas som bärare av vård och omsorg. Utan deras insatser skulle den svenska välfärden kollapsa.

Många Solnabor hjälper anhöriga som behöver stöd, som blivit äldre eller fått en funktionsnedsättning. Solnas Anhörigteam arbetar med att utveckla och erbjuda stöd som passar olika behov. Den största utmaningen för anhörigteamet är att nå ut till alla som kan tänkas behöva stöd.

Den nya kortfilmen heter "Andas ut" och är framtagen för att sprida kunskapen om att det finns stöd att få för den som vårdar oavsett vem man vårdar. Idén med filmen kommer från anhörigvårdares berättelser om hur det kan kännas när man som vårdare inte har någon att vända sig till.

Filmen är producerad av Red Film.
Sedan 2009 är det tillskrivet i Socialtjänstlagen att kommunerna ska erbjuda stöd till den som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller en person som är funktionshindrad. Hur stödet ska utformas är upp till kommunerna själva att bestämma. I Idag riktas stödet mer tydligt till grupper som tidigare inte vetat om att man kan få stöd av Solna stad. Ett exempel är personer som vårdar någon som är under 65 år.

I dagsläget kan anhörigteamet erbjuda följande:

  • Individuellt stöd
  • Anhöriggrupper
  • Månadsträffar för anhöriggrupper med olika teman
  • Informationsmaterial om stadens övriga verksamheter
  • Anhörigvårdarkort
  • Må-bra erbjudanden under vissa perioder

Anhörigteamet samarbetar bland annat med biståndshandläggarna, bostadsanpassningen, Röda korset, Afasiföreningen, Strokeföreningen, Demensföreningen samt andra kommuner.

Dela: