Nytt profilboende för äldre i Solna

Skoga vård- och omsorgsboende, som drivs i kommunal regi, har nu fått en egen verksamhetsprofil: "Natur, trädgård och utevistelse". Den nya profilen har arbetats fram tillsammans med Solnas pensionärsföreningar.

På Skoga var inriktningen given då satsningen redan påbörjats med örtagård, trädgårdscafeér och egen trädgårdsmästare. I nästa steg kommer det att bildas trädgårdsgrupper som ska ansvara för planteringar, inomhusaktiviteter med natur och trädgård som tema, olika fester, utflyktsmål både i Skogas trädgård och i dess omgivningar.

- Skoga har ett fantastiskt läge med trädgård ner mot Ulvsundasjön. Där kan de äldre njuta av utsikt, trädgård och trevlig samvaro. Jag är övertygad om att Skogas profilering kommer höja kvaliteten till gagn för de äldre, säger Malin Appelgren, ordförande i omvårdnadsnämnden i Solna.

För att öka kunskapen hos personalen när det gäller profilen kommer verksamheten under året hålla utbildningar gällande aktuell forskning om trädgårdens och naturens betydelse för välbefinnandet.

- Allt för ofta blir äldreboenden isolerade utan kontakt med det omgivande samhället. För att motverka det kommer Skoga samarbeta med Studiefrämjandet i form av skapande vilket sker utomhus, Tallbackaskolan som kommer på besök vid trädgårdskaféet, Svenska kyrkan som håller friluftsgudstjänst och mycket mer, säger Malin Appelgren.

Örtagården på Skoga. Foto Johanna Wolf

Lusthuset kan nyttjas alla årstider. Foto Annelie Söderman

Det går bra att plocka. Foto Johanna Wolf.

Trädgårdscafé en solig sommardag. Foto Annelie Söderman

Blommor i Skogas trädgård. Foto Annelie Söderman

Dela: