Nya palliativa ombud uppmärksammades på nätverksträff

Personal som arbetar inom vård och omsorg i kommunen möter ofta människor i livets slut och för att kunna ge god vård och omsorg och stötta anhöriga behövs kunskap. Vecka 5 anordnades nätverksträff för palliativa ombud i Solna stad och i samband med detta även diplomutdelning för de 36 nya palliativa ombud som utbildats under hösten 2017.

Utbildningen inom palliativ vård syftar till att utveckla kommunens vård och till att utöka antalet utbildade palliativa ombud inom vård och omsorg i kommunen. Sedan 2007 har det funnits palliativa ombud på vård- och omsorgsboende i Solna och sedan 2015 även inom hemtjänsten. Solna stad har gjort stora utbildningssatsningar inom området och idag finns det runt 100 palliativa ombud. Från och med 2018 finns även palliativa ombud på en LSS-gruppbostad.

För att bli palliativt ombud krävs att man deltar i en utbildning som genomförs i samarbete med Palliativt kunskapscentrum, PKC. Utbildningen fokuserar på palliativt förhållningssätt*, palliativ vård igår och idag och symtomskattning.


Peter Strang, professor i palliativ medicin, föreläste om smärta. Foto: Solna stad


De nya palliativa ombuden poserar stolt med sina diplom. Foto: Solna stad

*Palliativt förhållningssätt handlar om en helhetssyn och om att stödja personer som befinner sig i livets slut till en så god livskvalitet som möjligt livet ut. Hörnstenarna som behövs för att kunna ge en bra helhetsvård bygger på symtomlindring, kommunikation, teamarbete och stöd till närstående.

Dela: