Nu kan du anmäla dig till vårens anhörigprogram

När en person drabbas av psykisk ohälsa eller är beroende av alkohol, droger eller tabletter, berörs även du som lever i personens närhet. Du som känner igen dig kan också behöva stöd för din egen del.


Foto: Sofia Byström.

Anhörigprogram vid beroendeproblematik

Solna stad erbjuder dig som anhörig att delta i ett anhörigprogram, som startar onsdagen den 22 februari 2017. Programmet vänder sig till vuxna solnabor som drabbats av annan persons alkohol- och/eller drogbruk. Till anhöriga räknas närstående såsom maka, make, sambo, särbo, syskon, föräldrar, "vuxet barn", vän eller kollega. Programmet erbjuder föreläsningar, gruppdiskussioner och individuella övningar under tolv sammankomster.

Här kan du läsa mer om det stöd du som anhörig vid missbruksproblematik kan få.

Anhörigprogram vid psykisk ohälsa eller sjukdom

När en person drabbas av psykisk ohälsa eller sjukdom berörs även du som lever i dennes närhet. Du som känner igen dig kan också behöva stöd för din egen del.

Anhörigprogrammet är uppbyggt kring olika teman och vi träffas torsdagar 17:30 – 20:30 under 10 veckor. Programmet startar torsdagen den 30 mars 2017.

Här kan du läsa mer om det stöd du som anhörig vid psykisk ohälsa kan få.

För mer information, vänligen kontakta Carina Blixt Brithon, Eva-Lena Bergljung eller Marie-Louise Voltaire. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Dela:

Kontakt

Carina Blixt Brithon

Behandlare

Vuxenenheten

08-746 11 52

Skicka meddelande till Carina Blixt Brithon

Eva-Lena Bergljung

Socialsekreterare

08-746 11 58

Skicka meddelande till Eva-Lena Bergljung

Marie-Louise Voltaire

Alkohol/drogterapeut

08-746 11 76

Skicka meddelande till Marie-Louise Voltaire