Konstruktiv dialog om ensamma flyktingbarn

Dan Eliasson, generaldirektör för Migrationsverket och Anders Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna, har besökt Solna (11/10) för att diskutera ensamkommande flyktingbarn.

Lars-Erik Salminen, borgmästare, sa så här efter mötet:

- Vi har haft en mycket bra och konstruktiv dialog. Vi är alla överens om att vi tillsammans ska hjälpas åt så att de ensamkommande flyktingbarnen ska få en bra start i Sverige och att dom ska komma ut i samhället på ett bra sätt.

Dan Eliasson berättade att det fortfarande finns kommuner som inte vill ta emot ensamkommande flyktingbarn. Han lovar att med kraft verka för att flyktingbarnen i framtiden ska komma till bra familjer i hela landet.

Dela: