H.M. Drottning Silvia besökte Skoga äldreboende

Solna har Silviacertifierat samtliga äldreboenden i staden, och av den anledningen fick Skoga äldrecentrum i Huvudsta under onsdagen besök av certifieringens grundare, drottning Silvia.

Drottning Silvia och Maria Wäljamets, enhetschef på Skoga äldreboende, promenerar i Skogas trädgård.
Drottning Silvia och Maria Wäljamets, enhetschef på Skoga äldrecentrum, promenerar i Skogas trädgård. Foto: Solna stad

All personal på Solnas vård- och omsorgsboenden med demensinriktning har under 2016 och 2017 genomgått en utbildning i demensvård, som leds av stiftelsen Silviahemmet och som startades på initiativ av drottning Silvia. Alla som arbetar på boendet, från vårdpersonal, lokalvårdare och vaktmästare till chefer, har utbildats för att på bästa sätt kunna bemöta personer med demenssjukdom och bidra till högsta möjliga livskvalitet för dem och deras anhöriga.

– Det är tack vare drottning Silvias drivkraft som Solnas demensboenden har fått möjlighet att utbildas och inspireras av Silviahemmet. Det känns därför mycket hedrande att drottningen besöker oss nu när stadens alla demensboenden har Silviacertifierats, sa Samuel Klippfalk, ordförande i omvårdnadsnämnden.

Drottningen hälsade på de boende i aulan där dagens musikaktivitet var i full gång, och där fick hon även träffa Eva som var en av de första undersköterskorna som fick ta emot en Silvia-certifiering, och idag bor på demensboendet på Skoga. Hon blev Silviassyster 2006.

En av två kommuner i landet

Skogas verksamhetschef Anna Banach och representanter från Solnas demensteam berättade därefter om hur certifieringen påverkat deras arbetssätt. Under en fikastund med drottningen i Skogas bibliotek utbytte de erfarenheter om hur det är att jobba med dementa personer. Samuel Klippfalk och omvårdnadsförvaltningens chef Elisabet Sundelin berättade om Solnas förebyggande arbete med äldre och hur man arbetar för att höja personalens kompetens inom demensvård och hemtjänst.

­­– Vi är väldigt glada och stolta över att drottningen tackade ja till vår inbjudan så att vi får chans att visa upp vad Solna gör för att öka kvaliteten inom demensvården, sa Elisabet Sundelin, chef för omvårdnadsförvaltningen.

Drottning Silvia fick sedan en rundtur och tittade in i Skogas musikrum, gymanläggning och trädgård.

Solna är tillsammans med Tyresö den enda helcertifierade kommunen i landet. Vintern 2016 certifierades Skoga, och boendet Ametisten som Silviacertifierades redan 2011, genomgick en kompletterande utbildning för att behålla sin certifiering.

Dela: