Gemensamma familjerättsnämnden invigdes

Den 1 oktober 2009 invigdes den gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg.

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg
Invigning av gemensamma familjerättsnämnden, från vänster; Pehr Granfalk (M ), ordförande, Nazar Nashat (S) bägge från Solna och från Sundbyberg; Stefan Bergström (C), Inger Lundberg (S) och Bert Jagerby (V). Saknas på bilden gör Martin Andreasson (FP), Solna.

Den gemensamma familjerättsverksamheten öppnas som ett led i att förstärka och förbättra tillgänglighet och kvalitet i familjerättsliga ärenden.

- Samverkanseffekterna är positiva när vi genom en gemensam familjerättsenhet får tillgång till bredare kompetens. Vi vill kunna erbjuda en tillgänglig och mycket bra familjerätt vid behov, säger Pehr Granfalk, ordförande för den nya nämnden.

Nämnden och dess verksamhet startades den 1 oktober 2009 och Solna blir värdkommun för den gemensamma nämnden och dess verksamhet. Skälet är framför allt att socialförvaltningen i Solna anser sig ha goda förutsättningar att såväl verksamhets- som lokalmässigt ta sig an uppdraget.

Nämndens uppdrag blir bland annat att:

  • Godkänna faderskapsbekräftelse
  • Godkännande av avtal om vårdnad, boende och umgänge
  • Lämna upplysningar till tingsrätt i vårdnadsmål
  • Adoptionsärenden
  • Umgänge med kontaktperson enligt beslut av domstol

Läs mer om familjerätten

Dela: