Fokus på våldsutövare i nya satsningen ”Välj att sluta”

Knappt fyra procent av våldet i nära relationer anmäls till polisen, och få av anmälningarna leder till åtal och fällande dom. I Länsstyrelsens nya satsning "Välj att sluta" riktas fokus mot våldsutövarna för att få dem att självmant söka hjälp. Hjälp som finns att få i Solna stad.

Oftast läggs fokus på att ta hand om de våldsutsatta personerna. Men med kampanjen Välj att sluta vill Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer i samverkansplattformen Operation Kvinnofrid informera personer som utövar våld mot sin partner, men som aldrig hamnar i rättssystemet, att det går att ändra ett våldsamt beteende och att det finns hjälp och stöd att få för att göra det.

Så arbetar Solna stad med frågan
Hos Solnas socialförvaltning finns ett relationsvåldsteam som arbetar med att ge stöd till både dem som utsätts för våld och till dem som utövar våld. Teamet kan ta emot våldsutövare och motivera dessa personer att ta emot behandling för att förändra sitt beteende. All personal som jobbar med frågan har tystnadsplikt. Här hittar du mer information om vilket stöd som finns att få.

Alla medarbetare inom stadens socialförvaltning och omvårdnadsförvaltning ska ha kännedom om relationsvåldsteamets verksamhet. De som möter människor i sitt arbete utbildas också i att kunna identifiera våld i nära relationer. Målet är att kunna erbjuda hjälp innan våld har skett.

Nedan är en av filmerna som tagits fram i samband med kampanjen Välj att sluta.

Dela: