Silviacertifiering på Skoga fullbordar stor utbildningssatsning inom demensvård

Den 18 november var det dags för det första av totalt sex vård- och omsorgsboenden i Solna att Silviacertifieras. Tillsammans med Ametisten, som certifierades redan 2011, blir nu alla vård- och omsorgsboenden i Solna med demensinriktning certifierade. Med satsningen blir Solna, tillsammans med Tyresö kommun, de enda helcertifierade kommunerna i landet.


Stolt personal på Skoga tar emot certifieringen. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.

Under 2016 har all personal på stadens vård- och omsorgsboenden med demensinriktning genomgått en stor utbildningssatsning ledd av stiftelsen Silviahemmet. Vintern 2016 certifieras utöver Skoga även Hallens och Björkgårdens vård- och omsorgsboenden och under våren 2017 står Berga, Oskarsro och Polhemsgården på tur. Ametisten, som Silviacertifierades 2011, genomgick under året kompletterande utbildning för att behålla sin certifiering.

– Det är fantastiskt att hela Solna stad har satsat på denna utbildning. Kunskap och ett bra bemötande bidrar till högre livskvalitet för de som vårdas, sade Wilhelmina Hoffman, rektor och verksamhetschef på stiftelsen Silviahemmet i samband med att hon delade ut certifikatet.

Med satsningen blir Solna, tillsammans med Tyresö kommun, de enda helcertifierade kommunerna i landet för vård- och omsorgsboenden med demensinriktning.

Silviacertifieringen

Stiftelsen Silviahemmet, som startades på initiativ av Drottning Silvia, erbjuder en utbildningscertifiering som riktar sig till all personal på ett vård- och omsorgsboende. Hela personalstyrkan, från vaktmästare till verksamhetschef, utbildas inom demensvård med syfte att kunna erbjuda högsta möjliga livskvalitet för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga.

Utbildningen är uppdelad i tre steg. Steg ett är en grundutbildning där all personal deltar. Utöver grundutbildningen hålls även utbildning för arbetsledare, samt utbildning av så kallade reflektionsledare, som regelbundet håller reflektionsstunder och reflektionssamtal tillsammans med medarbetarna. Certifieringen omprövas vart tredje år med kompletterande utbildning för ny personal.


Skogas verksamhetschef Anna Banach, Eva Jönsson och Wilhelmina Hoffman, utbildningsansvarig respektive verksamhetschef på Silviahemmet. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.


Foto: Yanan Li, Silviahemmet.

Dela: