Certifiering av demensteam i hemtjänsten i Solna stad

I Solna pågår stora satsningar på utbildning inom demensvård. Hemtjänstutförare i Solna stad med fler än 20 kunder erbjuds därför möjligheten att certifiera demensteam hos utförarna. Den 11 maj certifierades Humaniora, Mica Omsorg, Adela Omsorg och 1:a Hemtjänstkompaniet under ceremoniella former i Solnas stadshus.


Nöjda medarbetare som ingår i de certifierade demensteamen efter diplomutdelningen samt chefer och samordnare. Foto: Solna stad.

Demensteamen består av minst fyra medarbetare, som samtliga genomgått stadens demensutbildning. Utbildningen består av två utbildningstillfällen, och leds av personal från stadens Anhörig- och demensteam. Efter avslutad utbildning tilldelades deltagarna hos respektive utförare diplom.

De utförare som genomgått utbildningen tilldelas en certifieringsstämpel, som även går att finna på utförarnas respektive sidor på stadens webbplats.

– Genom att erbjuda demenscertifiering till hemtjänstutförare i Solna ökar vi livskvalitén för personer med demenssjukdomar ytterligare, säger Iréne Kallin, förvaltningschef på omvårdnadsförvaltningen.


Iréne Kallin delade ut diplom till demensteamen. Foto: Solna stad.

Syftet med certifieringen

Syftet med att utbilda certifierade demensteam inom hemtjänsten är att kunna erbjuda ett jämnt och kvalitetssäkrat utbud när det gäller hemtjänstinsatser till personer med demenssjukdom. Genom utbildning säkerställs en god kunskapsnivå inom demensområdet hos medarbetare inom hemtjänsten. Samtidigt tydliggörs för kunder och anhöriga vilka hemtjänstutförare som har certifierade demensteam i staden.


Stämpeln som förkunnar att en utförare är demenscertifierad.

Dela: