Boendestöd återgår i Solna stads regi

Insatsen boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning är idag utlagd på en privat utförare, men från och med den 1 februari kommer socialförvaltningen ansvara för boendestödet. En arbetsgrupp med stödpedagoger har anställts för att jobba med den nya verksamheten.

Samtliga stödpedagoger har högskolekompetenser inom relevanta områden såsom socionom, arbetsterapeut och pedagog. De har också lång erfarenhet av att arbeta med frågorna. Socialförvaltningen hjälper personer med missbruk- och beroendeproblematik och psykisk funktionsnedsättning, samt erbjuder dem sysselsättning.
– I och med att boendestödsinsatsen för personer med psykisk funktionsnedsättning återgår till egen regi finns goda möjligheter till förbättrade samverkansvinster med enhetens övriga utförare inom beroendebehandling och sysselsättning, säger Viktoria Johnson, sektionschef på socialförvaltningens vuxenenhet.

Vad är boendestöd?

Personer som har en psykisk funktionsnedsättning kan beviljas boendestöd genom ett biståndsbeslut av socialsekreterare. Personen får då hjälp med att skapa rutiner och struktur i sin vardag. Det kan exempelvis handla om att bryta social isolering eller att få stöd i att komma igång med sysselsättning.

Under våren 2017 gjordes en brukarrevision, där personer med tidigare erfarenhet av boendestöd frågade aktuella klienter som har boendestöd om hur de upplevde insatsen. Det nya stödpedagogsteamet kommer aktivt att jobba utifrån flertalet av de punkter som kom fram i revisionen. Här kan du ta del av en sammanfattning av brukarrevisionen.

Läs mer om boendestöd här.

Dela: