Nya avtal med högre kvalitetskrav för Solnas äldreboenden

Under våren har Solna stad genomfört en stor upphandling gällande driften av stadens vård- och omsorgsboenden. Torsdagen den 21 juni tecknades avtalen med de utförare som tar över driften i Solna upp till elva år framåt. Avtalen börjar gälla den 1 mars 2019.


Avtalsskrivning med Samuel Klippfalk, omvårdnadsnämndens ordförande, och Elisabet Sundelin, chef för omvårdnadsförvaltningen.

- En viktig ambition i upphandlingen har varit ett arbetssätt som utgår från individens behov. De nya avtalen innebär ett stort steg framåt för kvaliteten i våra äldreboenden, säger Samuel Klippfalk, omvårdnadsnämndens ordförande, Solna stad.

Långsiktiga samarbeten

I Solna finns totalt tio vård- och omsorgsboenden, som drivs av olika utförare. Upphandlingen, som har genomförts under våren, omfattade driften av sju av stadens boenden. De nya avtalen är tecknade på sammanlagt upp till elva år, vilket skapar goda förutsättningar för långsiktiga samarbeten med utförarna.

– Enligt de krav som ställdes i upphandlingen ska vården och omsorgen utgå ifrån individens behov, berättar Elisabet Sundelin, förvaltningschef på omvårdnadsförvaltningen. Det säkerställs även att sjuksköterskor och arbetsledning finns på plats på verksamheterna dygnet runt, så att de boende får bästa möjliga vård och omsorg.

Ökad trygghet och självständighet

Under avtalstiden förbinder sig utförarna att aktivt arbeta med att förbättra och utveckla arbetsmetoderna på verksamheterna. Tillsammans med staden kommer utförarna även att arbeta med att utveckla välfärdstekniken i syfte att öka individens trygghet och möjlighet till självständighet.

Två nya profilområden

Upplägget med olika profilområden finns kvar med samma profiler som tidigare, med två undantag. Björkgården får en ny profil med idrott- och friluftsinriktning och Tryggheten får en utvidgad djur- och naturprofil. Du hittar alla profiler här.

Följande utförare kommer att driva de olika vård- och omsorgsboendena i staden:

  • Vardaga Äldreomsorg AB fortsätter driften av Ametisten
  • Temabo AB fortsätter driften av Berga och nu även Tryggheten
  • Förenade Care AB fortsätter driften av Björkgården
  • Förenade Care AB tar över driften av Hallen
  • Vardaga Äldreomsorg AB tar över driften av Oskarsro och Polhemsgården
Dela: