Goda exempel inom Solnas vård och omsorg belönades med kvalitetspris

Nya arbetssätt inom Solnas vård- och omsorgsverksamheter prisades under torsdagen på den årliga Kvalitetsdagen. Hallens vård- och omsorgsboende var en av verksamheterna som tog emot stadens kvalitetspris. I Hallens relaxrum kan de boendes minnen väckas till liv med hjälp av musik, ljud från naturen samt olika dofter.


Filmen sammanfattar Kvalitetsdagen 2017, där omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk invigningstalar. Filmat av Houdini.

Genom att göra om en av lokalerna till relaxrummet Olivlunden, har Hallens vård- och omsorgsboende hittat ett sätt att skapa sinnesro hos de boende som är demenssjuka. Med lugn, klassisk musik som strömmar ur högtalarna i Olivlunden, väljer de boende att gå dit istället för att vandra omkring i oro. I relaxrummet kan minnen komma fram från tidigare upplevelser från ett långt liv.

Vill inspirera till högre kvalitet

Projektet på Hallen var ett av tre initiativ som fick ta emot stadens kvalitetspris på 30 000 kr under Kvalitetsdagen. Dessutom prisades ytterligare två verksamheter med ett hedersomnämnande. Med kvalitetspriset vill stadens omvårdnadsförvaltning uppmärksamma, uppmuntra och belöna goda exempel för att höja kvaliteten på den vård och service som personer tar emot i Solna.

Temat för dagen var "Kvalitetsutveckling i samverkan", och de fem verksamheter som tävlade om årets kvalitetspris fick presentera sina bidrag inför inbjudna medarbetare från olika omsorgsverksamheter i staden. Dessutom hölls inspirerande föreläsningar både av externa talare och av medarbetare på omvårdnadsförvaltningen. Dagen avslutades med prisutdelning då kvalitetspriset delades ut av Samuel Klippfalk, omvårdnadsnämndens ordförande.

Här är alla vinnare av Kvalitetspriset 2017 med tillhörande motiveringar:

Kategori LSS

"Livsområdespärmar – stöd i att minnas och välja!" – LSS-boendet Algatan, Aleris
Att på ett strukturerat sätt skapa valmöjligheter utifrån egna intressen och önskemål

Kategori Hemtjänst och dagverksamhet

"Bygga goda relationer mellan kund och personal i hemtjänst" –Humaniora vård och omsorg
Att med stort engagemang och nyfikenhet minska känslan av ensamhet och bygga goda relationer

Kategori Vård- och omsorgsboende

"När varje möte är en unik träffpunkt" – Hallen vård- och omsorgsboende, Aleris
Genom ett systematiskt arbetssätt och en väl genomtänkt miljö skapa förutsättningar för en rofylld stund

Hedersomnämnanden

"Onsdagsfrukost" – Berga vård- och omsorgsboende, Temabo
Att med små enkla medel skapa guldkant i tillvaron

"En God Natt" – Ametisten vård- och omsorgsboende, Vardaga
Ett utvecklingsarbete i dialog och samarbete för att öka förutsättningar för en god natt

Läs om de inspirerande arbetssätten under Goda exempel som du hittar här

Dela: