Arbete med avvikelserapportering i fokus på Inspirationsdagen 2018

Inspirationsdagen i Solna är en återkommande dag som syftar till att inspirera och återge goda exempel inom stadens verksamheter. Temat för 2018 års Inspirationsdag var arbete med avvikelser för att systematiskt utveckla verksamheterna.

Att rapportera avvikelser är en viktig del av att säkra och utveckla kvaliteten i stadens verksamheter. Årets Inspirationsdag riktade sig till de som i tjänsten möter äldre personer och personer med funktionsnedsättning i Solna och ett sjuttiotal anmälda deltagare fick både lyssna på föreläsning, se en film och gnugga geniknölarna i en workshop. Inspirationsdagen hölls även i år i Kommunfullmäktigesalen i Solna stadshus.

På scen fanns bland annat Patric Stoor Karlberg, kvalitetscontroller på Stockholms Stadsmission. Han föreläste om vikten av att rapportera avvikelser och Lex Sarah, rapporteringsskyldighet och vad som händer om man inte uppmärksammar och rapporterar avvikelser.

Därefter fick besökarna se en film som spelats in av personal på omvårdnadsförvaltningen. I filmen hade ett antal avvikelser planterats, och besökarna fick i grupp därefter arbeta med att hitta avvikelserna och bedöma hur dessa borde rapporteras. Grupparbetsmomentet var uppskattat och ledde till många diskussioner.


Patric Stoor Karlberg föreläste om vikten av att rapportera avvikelser och Lex Sarah. Foto: Solna stad.

Dela: