Är du oroad över dina egna alkoholvanor?

Sommar och semester är perioder då alkoholkonsumtionen generellt sett ökar ganska drastiskt. Om du känner att du har behov av att prata om din alkoholkonsumtion kan du träffa en behandlare på Solnas vuxenenhet för ett antal rådgivande samtal.

Rådgivning och stöd

Om du som vuxen upplever att du är i behov av stöd och känner oro över dina alkohol- eller drogvanor kan du kontakta behandlare Cecilia Biström Brodd på telefon 08-746 11 54. Du kan vara anonym och behandlaren har tystnadsplikt. Om du önskar andra insatser behöver du göra en ansökan på Vuxenenheten. Du kommer i kontakt med mottagningen genom att ringa telefonnummer 08-746 11 78

Motivationskursen

Motivationskursen vänder sig till dig som behöver stöd i din motivation till förändring. Syftet är dels att du som deltagare ska få utrymme att stanna upp och reflektera över tillvaron, samt att du ska få verktyg att påbörja en förändring. Motivationskursen kan man delta i utan utredning via socialsekreterare. För mer information, kontakta Anna-Karin Larsson 08-746 14 68 eller Tomas Gustavsson 08-746 14 15.

Dela:

Kontakt

Vuxenenheten mottagning

Socialförvaltningen

08-746 11 78

Mer kontaktinformation om Vuxenenheten mottagning