Är du oroad över dina egna eller en ungdoms alkoholvanor?

Under julen ökar alkoholkonsumtionen generellt då många är lediga. Om du känner att du har behov av att prata om dina alkoholvanor, kan du hos socialförvaltningens vuxenenhet träffa en behandlare för ett antal rådgivande samtal. Även risken för att ungdomar dricker alkohol eller tar droger ökar under julen och det finns stöd att få.

Om du som vuxen upplever att du är i behov av råd och stöd kan du kontakta behandlare Cecilia Biström Brodd på telefon 08-746 11 54. Om du önskar andra insatser behöver du göra en ansökan på Vuxenenheten. Du kommer i kontakt med mottagningen genom att ringa 08-746 11 78.

Ungdomar och alkohol vid högtider

Under jul och nyår ökar också risken för att ungdomar ska dricka alkohol. Tänk på att tonåringar som får dricka alkohol hemma dricker mer och får större problem med sitt drickande än de som inte blivit bjudna hemma.

Om du känner oro för att en ungdom dricker mycket eller har drabbats av missbruksproblem, kan du kontakta MiniMaria Solna och Sundbyberg. MiniMaria drivs i samarbete med landstinget och är en öppenvårdsmottagning för ungdomar med missbruksproblematik dit du kan vända dig vid frågor och för att få mer information.

Dela: