Är du oroad över dina egna eller en ungdoms alkoholvanor?

Jul och nyår är tider på året då alkoholkonsumtionen generellt sett ökar. Om du känner att du har behov av att prata om detta kan du på Socialförvaltningens vuxenenhet träffa en behandlare för ett antal rådgivande samtal. Vid jul och nyår ökar även risken för att ungdomar dricker alkohol och även där finns stöd att få.

Om du som vuxen upplever att du är i behov av stöd kan du kontakta behandlare Cecilia Biström på telefon 08-746 11 54. Om du önskar andra insatser behöver du göra en ansökan på Vuxenenheten. Du kommer i kontakt med mottagningen genom att ringa telefonnummer 08-746 11 78.

Ungdomar och alkohol vid högtider

Vid ledigheter som jul och nyår ökar risken för att ungdomar ska dricka alkohol. Tänk på att tonåringar som får dricka alkohol hemma dricker mer och får större problem med sitt drickande, än de som inte blivit bjudna hemma.

Om du känner oro för att en ungdom dricker mycket eller drabbats av missbruksproblematik kan du kontakta MiniMaria Solna och Sundbyberg. MiniMaria drivs i samarbete med landstinget och är en öppenvårdsmottagning för ungdomar med missbruksproblematik dit du kan vända dig vid frågor och för att få mer information.

Dela:

Kontakt

Vuxenenheten mottagning

Socialförvaltningen

08-746 11 78

Mer kontaktinformation om Vuxenenheten mottagning

MiniMaria Solna Sundbyberg, Sjuksköterska

08-1234 74 50

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 trappor

Skicka meddelande till MiniMaria Solna Sundbyberg, Sjuksköterska