Anhörigprogram vid psykisk ohälsa eller sjukdom

När en person drabbas av psykisk ohälsa eller sjukdom berörs även du som lever i dennes närhet. Du som känner igen dig kan också behöva stöd för din egen del.

Som anhörig kan du delta i en anhöriggrupp i Vuxenhetens regi. Anhörigprogrammet är uppbyggt kring olika teman och vi träffas torsdagar 17:30 – 20:30 under 10 veckor. Programmet startar torsdagen den 8 mars 2018.

Här kan du läsa mer om det stöd du som anhörig vid psykisk ohälsa kan få.

Vad är anhörigprogrammet?

Anhörigprogrammet vid psykisk ohälsa eller sjukdom startades för två år sedan och har två kurstillfällen om året. Vid varje kurstillfällle deltar ungefär ett tiotal anhöriga. I anhörigprogrammet förmedlas grundläggande kunskap om de livsmönster som utvecklas av att leva nära någon med psykisk ohälsa. Här får du tillsammans med andra, som har liknande erfarenheter, dela tankar och känslor om vad det innebär att vara anhörig.

Anhörigprogrammet är uppbyggt kring olika teman där du får ta del av information och gruppdiskussioner. Programmet omfattar tio sammankomster på kvällstid, en gång i veckan. Samtliga anhöriga erbjuds också ett enskilt samtal under programmets gång

Sagt om anhörigprogrammet

I 2017 års utvärdering kunde man läsa av att samtliga deltagare lärt sig nya sätt att hantera problem i vardagslivet och ansåg att lektionerna gett stor hjälp i densamma. I utvärderingen kunde man bland annat läsa:

"Mycket tacksam över att jag fick delta, och blev mycket överraskad över enorm effekt av kursen; verkligen livsstilsförändring och omvälvande på djupet".

För mer information, vänligen kontakta Eva-Lena Bergljung eller Malin Strömberg. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Dela:

Kontakt

Eva-Lena Bergljung

Socialsekreterare

08-746 11 58

Skicka meddelande till Eva-Lena Bergljung

Malin Strömberg

Behandlare

Skicka meddelande till Malin Strömberg