Nu är stadens alla äldreboenden med demensinriktning Silviacertifierade

Fredagen den 21 april 2017 Silviacertifierades två av våningarna på Polhemsgårdens äldreboende, och därmed fullbordas stadens stora satsning på utbildning inom demensvård. Satsningen innebär att Solna stad, tillsammans med Tyresö kommun, är de enda av stiftelsen Silviahemmet helcertifierade kommunerna i landet.


Foto: Solna stad.

– Det är jätteroligt att alla boenden i Solna har certifierats och att man satsat på utbildningen och omvårdnaden inom demensvården, sade Eva Jönsson, Silviasyster och utbildningsansvarig på Silviahemmet. Eva har ansvarat för utbildningen av personalen och var på plats för att dela ut certifikatet.

Under hösten 2016 och våren 2017 har alla äldreboenden med demensinriktning i Solna Silviacertifierats. Syftet med utbildningssatsningen är att öka kunskapen och kompetensen inom omvårdnad och bemötande av personer med demenssjukdom. På Polhemsgården har två av fyra våningsplan certifierats, och de kvarvarande våningarna certifieras senare under hösten.

– Ni gör ett väldigt viktigt arbete, även de dagar ni inte får diplom eller blir uppmärksammade. Ni ska vara stolta över er själva och det arbete ni gör, sade Samuel Klippfalk, ordförande i omvårdnadsnämnden, som var på plats på certifieringen.

Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet, som startades på initiativ av Drottning Silvia, har ansvarat för utbildningen där närmare 400 anställda deltagit. Utbildningen riktar sig till hela personalstyrkan på äldreboendena – från vaktmästare till verksamhetschef. Efter avklarad utbildning certifieras boendena. Du kan läsa mer om certifieringen på Silviahemmets webbplats.


Polhemsgårdens reflektionsledare tillsammans med utbildnignsansvarige Eva Jönsson. Foto: Solna stad.


Foto: Solna stad.


Foto: Solna stad.

Dela: