Äldre solnabor nöjda med hemtjänst och omsorgsboende

Socialstyrelsen har i dagarna presenterat sin årliga undersökning om äldreomsorg och hemtjänst. Undersökningen visar att solnabor, som bor på vård- och omsorgsboende eller har hemtjänst, överlag är mycket nöjda. En siffra som sticker ut extra är att hela 91 procent av de anhöriga tycker att samarbetet med hemtjänstpersonalen fungerar bra vilket är en ökning från i fjol.

Det är femte året i rad som Socialstyrelsen genomför brukarundersökningen som vänder sig äldre som bor på vård- och omsorgsboende eller har hemtjänst och deras anhöriga. Resultatet visar att anhöriga är särskilt positiva till hur samarbetet mellan dem och hemtjänsten fungerar. Hela 91 procent av de anhöriga har svarat att de tycker att samarbetet fungerar bra vilket är en ökning med fem procent från föregående år.

– Jag vill rikta ett tack till alla som svarat på årets enkät från Socialstyrelsen. Svaren ger en värdefull vägledning kring vilka områden där särskilt fokus bör riktas i den fortsatta utvecklingen av verksamheterna framöver. Svaren hjälper oss att utvecklas, samtidigt som vi får veta vad som fungerar bra och vad vi ska fortsätta med, säger Samuel Klippfalk, ordförande i Omvårdnadsnämnden.

Boende på vård- och omsorgsboende är mest nöjda med bemötandet från personalen och att de känner stort förtroendet för personalen. Resultatet visar också att de äldre tycker att de i högre utsträckning än tidigare kan påverka när de vill ha hjälp och de svarar även att de upplever att personalen har tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter. Resultatet visar även att andelen som besväras av ensamhet är fortsatt lägre i Solna jämfört med genomsnittet i riket.

Svarsfrekvensen hos solnabor med hemtjänst har minskat till 59 procent, 2016 låg deltagandet på 63 procent. Svarsfrekvensen inom vård- och omsorgsboende är 54 procent vilket är samma nivå som 2016, och av dem som svarat är 65 procent anhöriga.

Läs mer om undersökningen i sin helhet på Socialstyrelsens hemsida.

Dela: