Nyheter - Familj & omsorg

Skoga ombyggt - allt är nytt och fräscht

27 juli 2009

Under våren blir Skogas äldreboende på Jungfrudansen 17 helt klart. Ombyggnadsarbeten har pågått under två år. Av de totalt 100 platserna har 40 gjorts om till demensboende.

Öppen dagverksamhet formas i framtidsmedja

28 juli 2009

På onsdag (6/2) startar "Framtidssmedjan" - en smedja som har till uppgift att arbeta fram konkreta mål för den öppna dagverksamheten för Solnas äldre. Nyckelorden är trygghet, respekt, personligt inflytande, meningsfull tillvaro, förebyggande och uppsökande arbete.

Karl I. Hagen imponerad av hemtjänsten i Solna

28 juli 2009

En norsk delegation med Carl I. Hagen (vicepresident i norska stortinget) i spetsen har besökt Solna. I gruppen ingick också Sylvi Listhaug, borgarråd i Oslo, Björg Månum Andersson, kommundirektör i Oslo och Åse Snåre, chef för hälsa och omsorg i Oslo. Gästerna besökte Solna för att bland annat studera hemtjänsten och Mobipen (den teknik som Solna arbetat fram för att kvalitetssäkra vården).

VillGott vill göra gott för alla Solnas äldre

28 juli 2009

VillGott vill göra de äldre gott. Solna har fått statliga stimulansmedel för särskilda insatser inom vård och omsorg om äldre. Syftet med VillGott, som pågått sedan hösten 2007, är att öka livskvaliteten för de äldre.

Hon är en av stadens eldsjälar - Berit har ansvarat för Kvinnojouren i 26 år

28 juli 2009

I 26 år har Berit Lindwall varit ordförande och ansvarig för Kvinnojouren i Solna. Slumpen gjorde att hon engagerade sig. Hon säger så här:

- Har man det hyggligt själv - då tycker jag att man ska ställa upp och bidra till att andra också får det bra. Det är min levnadsregel.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 71 , 72 , 73 (denna sida) , 74 , 75 , Nästa

Filtrera nyheter