Nyheter - Familj & omsorg

LOKUS-MiniMaria flyttar till Hagalund

27 juli 2009

Vid årsskiftet gick LOKUS-MiniMaria Solna ihop med Sundbyberg och blev LOKUS-MiniMaria Solna och Sundbyberg. Verksamheten finns nu i nya lokaler på Hagalundsgatan 33. Ungdomsenhetens utredare sitter kvar på Råsundavägen 101.

Skoga ombyggt - allt är nytt och fräscht

27 juli 2009

Under våren blir Skogas äldreboende på Jungfrudansen 17 helt klart. Ombyggnadsarbeten har pågått under två år. Av de totalt 100 platserna har 40 gjorts om till demensboende.

Öppen dagverksamhet formas i framtidsmedja

28 juli 2009

På onsdag (6/2) startar "Framtidssmedjan" - en smedja som har till uppgift att arbeta fram konkreta mål för den öppna dagverksamheten för Solnas äldre. Nyckelorden är trygghet, respekt, personligt inflytande, meningsfull tillvaro, förebyggande och uppsökande arbete.

Karl I. Hagen imponerad av hemtjänsten i Solna

28 juli 2009

En norsk delegation med Carl I. Hagen (vicepresident i norska stortinget) i spetsen har besökt Solna. I gruppen ingick också Sylvi Listhaug, borgarråd i Oslo, Björg Månum Andersson, kommundirektör i Oslo och Åse Snåre, chef för hälsa och omsorg i Oslo. Gästerna besökte Solna för att bland annat studera hemtjänsten och Mobipen (den teknik som Solna arbetat fram för att kvalitetssäkra vården).

VillGott vill göra gott för alla Solnas äldre

28 juli 2009

VillGott vill göra de äldre gott. Solna har fått statliga stimulansmedel för särskilda insatser inom vård och omsorg om äldre. Syftet med VillGott, som pågått sedan hösten 2007, är att öka livskvaliteten för de äldre.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 70 , 71 , 72 (denna sida) , 73 , 74 , Nästa

Filtrera nyheter