Nyheter - Familj & omsorg

Stödgrupper för dig som är anhörig

14 september 2018

När en person drabbas av psykisk ohälsa och/eller beroende berörs även du som lever i personens närhet. Du som känner igen dig kan också behöva stöd för din egen del. Du som bor i Solna eller har din närstående boende i Solna kan ta del av vårt anhörigstöd. Nedan finns våra olika alternativ.

Goda resultat när Hälsoprojektet 65+ utvärderas

7 september 2018

Under våren deltog och avslutade 168 personer Hälsoprojektet 65+ i Solna. Hälsoprojektet 65+ är ett hälsofrämjande kom-i-gång-projekt för att inspirera Solnas seniorer till fysisk aktivitet. 2018 års upplaga har nu utvärderats och resultaten är tydliga – träning förbättrar livskvalitén!

Inbjudan till anhöriggrupp för dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa

5 september 2018

När någon närstående får problem påverkas även du som lever i dennes närhet. Oavsett om det rör sig om psykiska funktionsnedsättningar och/eller beroende, kan du som anhörig också behöva stöd för egen del.

Filtrera nyheter