Nyheter - Familj & omsorg

120 seniorer deltar i hälsoprojektet VillGott

24 juli 2009

Popmusiken dunkar på Wellness Center - är det tonårsdisco som pågår? Inte alls, det är Solnas seniorer som håller igång med jympa, styrketräning och vattenjympa med hjälp av studenter från GIH, Gymnastik- och Idrottshögskolan.

Nio miljoner till socialt utvecklingsprojekt

24 juli 2009

Solna stad har tillsammans med fyra andra kommuner tilldelats 9,1 mkr för att driva ett 20 månader långt projekt för socialt utvecklingsarbete. Bakom projektet står partnerskapet KNUT (kommunalt nätverk för utveckling).

Seniorerna får större inflytande

24 juli 2009

Ökat inflytande och ökad tillgänglighet till stadens Seniortäffar. Omvårdnadsnämnden har beslutat (15/4) att seniorerna själva ska få större inflytande över stadens seniorträffar.

Ett 40-talet anställda har fått utbildningoch blir professionella på vård i livets slutskede

24 juli 2009

För drygt ett år sedan bildades ett resursteam i syfte att förbättra vården i livets slutskede (palliativ vård). Teamet har bland annat utbildat anställda på stadens alla äldreboenden.
Utbildningen handlar om vård, bemötande och information. Idag finns det två eller flera på varje äldreboende som genomgått utbildningen.

Rikt utbud och innehåll i Solnas hemtjänst

27 juli 2009

Solna har ett rikt utbud och innehåll i hemtjänsten. Detta framgår av en rapport från Nätverket "Framgångsrik Tillväxt" - ett jämförelseprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nätverket har i sin första rapport haft i uppdrag att jämföra hemtjänsten mellan kommunerna ur ett medborgarperspektiv.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 67 , 68 , 69 (denna sida) , 70 , 71 , , 73 , Nästa

Filtrera nyheter