Nyheter - Familj & omsorg

Vill du hjälpa en medmänniska? Bli god man eller förvaltare!

9 oktober 2018

Är du en engagerad person som vill hjälpa en medmänniska? Just nu behöver vi fler gode män och förvaltare. Som god man eller förvaltare hjälper du en annan person att sköta ekonomin, kontakta olika myndigheter och se till att personen får det stöd den behöver.

Stor uppslutning på mässa om LSS

9 oktober 2018

Torsdagen den 4 oktober hölls en mässa om LSS. Mässan riktade sig till personer som redan har eller vill byta boendestöd, dagligverksamhet, korttidstillsyn och kortidsvistelse.

Solna stad uppmärksammade kontaktpersoner och kontaktfamiljer på Skansen

5 oktober 2018

Solna stad har de senaste åren varit medarrangör, tillsammans med sex andra kommuner, till Skansendagen på Skansen. I år bjöds länets kontaktpersoner och kontaktfamiljer in den 30 september för att visa uppskattning för att de ställer upp för kommunerna, dess barn, unga och vuxna som behöver en god vuxenkontakt.

Stödgrupper för dig som är anhörig

2 oktober 2018

När en person drabbas av psykisk ohälsa och/eller beroende berörs även du som lever i personens närhet. Du som känner igen dig kan också behöva stöd för din egen del. Du som bor i Solna eller har din närstående boende i Solna kan ta del av vårt anhörigstöd. Nedan finns våra olika alternativ.

Anhörigdagar i Solna stad

25 september 2018

Traditionsenligt anordnar stadens anhörig- och demensteam anhörigdagarna första veckan av oktober, så även detta år. Anhörigdagarna är en vecka av föreläsningar och aktiviteter med syfte att uppmärksamma, utbilda och umgås. Samtliga föreläsningar är kostnadsfria och alla är välkomna!

Filtrera nyheter