Nyheter - Familj & omsorg

Boendestöd återgår i Solna stads regi

25 januari 2018

Insatsen boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning är idag utlagd på en privat utförare, men från och med den 1 februari kommer socialförvaltningen ansvara för boendestödet. En arbetsgrupp med stödpedagoger har anställts för att jobba med den nya verksamheten.

Fokus på våldsutövare i nya satsningen ”Välj att sluta”

19 januari 2018

Knappt fyra procent av våldet i nära relationer anmäls till polisen, och få av anmälningarna leder till åtal och fällande dom. I Länsstyrelsens nya satsning "Välj att sluta" riktas fokus mot våldsutövarna för att få dem att självmant söka hjälp. Hjälp som finns att få i Solna stad.

Vårens aktivitetsprogram för seniorer är här

8 januari 2018

Nu kan du ta del av vad våren 2018 har att erbjuda hos Solnas alla seniorträffar! Det gedigna utbudet av kurser och aktiviteter listas i den digitala broschyren som även finns att hämta som fysiskt exemplar hos seniorträffarna eller i stadshuset.

Våld i hemmet ökar under julen

18 december 2017

Under högtider och ledigheter kan det bli extra tungt för de barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Solna stad erbjuder stöd till dig som utsätts, men också till dig som utövar våld.

Är du oroad över dina egna eller en ungdoms alkoholvanor?

13 december 2017

Under julen ökar alkoholkonsumtionen generellt då många är lediga. Om du känner att du har behov av att prata om dina alkoholvanor, kan du hos socialförvaltningens vuxenenhet träffa en behandlare för ett antal rådgivande samtal. Även risken för att ungdomar dricker alkohol eller tar droger ökar under julen och det finns stöd att få.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , , 22 , Nästa

Filtrera nyheter