Unga och missbruk - MiniMaria

MiniMaria Sona och Sundbyberg är en mottagning för dig i åldern 13-20 år, som har ett drogmissbruk eller som är i riskzon för missbruk. Vi ger också råd och stöd till föräldrar. Även andra med frågor och funderingar om missbruk och kriminalitet är välkomna att kontakta oss.

MiniMaria Entré

MiniMaria är ett samarbete mellan Solna, Sundbyberg och Landstinget

Vi kan erbjuda upp till två rådgivande samtal utan biståndsbedömning från socialtjänsten. Ring gärna biträdande enhetschef för att boka en tid!

Öppen mottagning

Vi har öppen mottagning på måndagar 13-15 då du kan komma utan att boka tid.

Vår missbruksvård

På MiniMaria får du hjälp att bryta ditt missbruk och stöd att bibehålla ett drogfritt liv. I de flesta fallen inleds arbetet med en Missbruksbedömning som innebär samtal och drogtester under en åttaveckorsperiod. Många blir drogfria under denna insats och missbruksbedömningen brukar följas av en uppföljande stödinsats. Vi kan också erbjuda HAP (Haschavvänjningsprogram) som är en avgiftningsmetod som fungerar bra i öppenvård.

Om du vill kan du anonymt testa dina cannabisvanor här: Cannabisprofilen. Sidan drivs av Nationella Cannabisnätverket, som är ett rikstäckande nätverk för behandlare som arbetar med utgångspunkt från HAP-metoden.

Vid akut oro

Maria Ungoms Akutenhet är en akutmottagning som tar emot ungdomar från hela Stockholms län upp till 20 år med riskbruk, missbruk och beroendetillstånd. Med eller utan psykiatriska svårigheter. Du kan dygnet runt komma akut eller ringa och boka en tid för läkarbedömning. Här finns tillnyktringsplatser, ett akutintag och platser för planerade inläggningar i slutenvård. Rådgivning kan du få per telefon hela dygnet.

Finsens väg 1, S:t Görans sjukhusområde STOCKHOLM

Tel: 08-1234 74 10


Öppenvård för unga

På uppdrag från socialtjänsten i Solna utför behandlare från MiniMaria även andra öppenvårdsinsatser riktade till ungdomar och deras familjer, så som; Ungdomstjänst, Ungdomsbehandlare, START-program, Trappan och rePULSE.

Två gånger om året startar vi även upp Föräldrastegen, som är en gruppverksamhet till tonårsföräldrar.

Mer hjälp

Har du frågor kring missbruk eller beroende eller är du orolig för någon som är över 20 år kan du söka hjälp via Vuxenenheten.

Andra stödorganisationer och jourer.

Dela:

Kontakt

MiniMaria Solna Sundbyberg, bitr. enhetschef

08-746 10 00

Besöksadress

Hagalundsgatan 33, ingång från gården

Postadress

Solna stad, Socialförvaltningen, MiniMaria Solna Sundbyberg
171 86 Solna

Skicka meddelande till MiniMaria Solna Sundbyberg, bitr. enhetschef

MiniMaria Solna Sundbyberg, Sjuksköterska

08-1234 74 50

Besöksadress

Hagalundsgatan 33, ingång från gården

Skicka meddelande till MiniMaria Solna Sundbyberg, Sjuksköterska

Aktuellt

Föräldrastegen

Kurs för tonårsföräldrar startar 4/2 Läs mer: