Öppenvård för ungdom - MiniMaria

MiniMaria Solna och Sundbyberg är en mottagning för dig i åldern 13-20 år, som har ett drogmissbruk eller som är i riskzon för missbruk. Vi erbjuder också föräldrastöd, så väl enskilt som i Komet-grupp. Även andra med frågor och funderingar om missbruk och kriminalitet är välkomna att kontakta oss.

MiniMaria Entré

MiniMaria är ett samarbete mellan Solna, Sundbyberg och Landstinget

Vi kan erbjuda upp till två rådgivande samtal utan biståndsbedömning från socialtjänsten. Ring gärna biträdande enhetschef för att boka en tid!

Öppen mottagning

Vi har öppen mottagning på måndagar 13-15 då du kan komma utan att boka tid.

Vår missbruksvård

På MiniMaria får du hjälp att bryta ditt missbruk och stöd att bibehålla ett drogfritt liv. I de flesta fallen inleds arbetet med en Missbruksbedömning som innebär samtal och drogtester under en åttaveckorsperiod. Många blir drogfria under denna insats och missbruksbedömningen brukar följas av en uppföljande stödinsats. Vi kan också erbjuda HAP (Haschavvänjningsprogram) som är en avgiftningsmetod som fungerar bra i öppenvård.

Vid akut oro

Maria Ungoms Akutenhet är en akutmottagning som tar emot ungdomar från hela Stockholms län upp till 20 år med riskbruk, missbruk och beroendetillstånd. Med eller utan psykiatriska svårigheter. Du kan dygnet runt komma akut eller ringa och boka en tid för läkarbedömning. Här finns tillnyktringsplatser, ett akutintag och platser för planerade inläggningar i slutenvård. Rådgivning kan du få per telefon hela dygnet.

Finsens väg 1, S:t Görans sjukhusområde STOCKHOLM

Tel: 08-1234 74 10

Öppenvård för unga

På uppdrag från socialtjänsten i Solna utför behandlare från MiniMaria även andra öppenvårdsinsatser riktade till ungdomar och deras familjer, så som; Ungdomsbehandlare, START-program, Trappan och Bo-kurs.

Två gånger om året startar vi även upp KOMET, som är en gruppverksamhet till tonårsföräldrar.

Unga och brott

Ungdomar som begår brott kan ibland dömas till Ungdomstjänst. På Öppenvården för ungdom - MiniMaria anordnas ungdomstjänsten och brottssamtal. Brottsförebyggande program kan ingå i Ungdomstjänst, men erbjuds i vissa fall även då en ungdom inte blivit dömd. Om socialtjästen och domstolen finner att en ung person har behov av en Särskilt kvalificerad kontatperson, (SKKP), kan en sådan insats ges via oss.

Medling utförs på Stödcentrum för unga brottsoffer.

Mer hjälp

Har du frågor kring missbruk eller beroende eller är du orolig för någon som är över 20 år kan du söka hjälp via Vuxenenheten.

Andra stödorganisationer och jourer.

Anonym internetbaserad hjälp mot cannabismissbruk

Just nu finns en möjlighet för dig som vill sluta anväda cannabis att delta i ett internetbaserat, anonymt behandlingsprogram. Detta sker inom ramen för ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet. Läs mer på Cannabishjälpen!

Dela:

Kontakt

MiniMaria Solna Sundbyberg

08-746 10 00

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 trappor.

Skicka meddelande till MiniMaria Solna Sundbyberg

MiniMaria Solna Sundbyberg, Sjuksköterska

08-1234 74 50

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 trappor

Skicka meddelande till MiniMaria Solna Sundbyberg, Sjuksköterska

Aktuellt

KOMET för föräldrar till tonårsbarn

Höstens kurs är nu fulltecknad. Ny kursstart under våren 2016.

Mer info: