Så tycker kunderna

Tabellen visar 4 av totalt 13 frågor.
Se vilka andra frågor du kan jämföra

Utförare

Sortera A-Ö

Totalt omdöme

(Om undersökningen)

Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov (F5)

Visa utförare med högst resultat först

Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten? (F7)

Visa utförare med högst resultat först

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras? (F8)

Visa utförare med högst resultat först

Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? (F9)

Visa utförare med högst resultat först

1:a Hemtjänstkompaniet Solna

83 % Medelvärde: 81,99
2017
83 % Medelvärde: 71
2017
58 % Medelvärde: 69
2017
88 % Medelvärde: 89
2017
61 % Medelvärde: 67
2017

Attendo hemtjänst

88 % Medelvärde: 81,99
2017
79 % Medelvärde: 71
2017
77 % Medelvärde: 69
2017
92 % Medelvärde: 89
2017
66 % Medelvärde: 67
2017

Humaniora kommunal hemtjänst

84 % Medelvärde: 81,99
2017
75 % Medelvärde: 71
2017
69 % Medelvärde: 69
2017
86 % Medelvärde: 89
2017
54 % Medelvärde: 67
2017

FSB Finsk Omsorg AB

90 % Medelvärde: 81,99
2017
67 % Medelvärde: 71
2017
70 % Medelvärde: 69
2017
89 % Medelvärde: 89
2017
56 % Medelvärde: 67
2017

Adela Omsorg

88 % Medelvärde: 81,99
2017
63 % Medelvärde: 71
2017
70 % Medelvärde: 69
2017
87 % Medelvärde: 89
2017
80 % Medelvärde: 67
2017

ProffsSystern

100 % Medelvärde: 81,99
2017
57 % Medelvärde: 71
2017
68 % Medelvärde: 69
2017
91 % Medelvärde: 89
2017
86 % Medelvärde: 67
2017
Tabellen visar 4 av totalt 13 frågor.
Se vilka andra frågor du kan jämföra