Ansvarsfull omsorg

Vården och omsorgen ska vila på en humanistisk syn om alla människors lika värde med respekt för självbestämmande och integritet. Viktigt för oss är att du är med och utformar den egna omsorgen i högsta möjliga mån. För oss är kvalité samt nöjda brukare målet med vårt dagliga arbete.
Ansvarsfull omsorg har erbjudit hemtjänst sedan 2012. Idag är vi verksamma i flera kommuner i Stockholms län.
Telefonnummer: 08-502 505 86 
Adress: Vasaplatsen 15, 177 57 Järfälla

Antal kunder i Solna

2
2018-01-01

Språk

Utöver svenska så är det flera personer bland personalen som talar finska, persiska, kurdiska, arabiska, polska och engelska.

Punkter på kartan

1. Ansvarsfull omsorg

Vasaplatsen 15
177 57 Järfälla

59.423352,17.835041