Jämför hemtjänstutförare i Solna

Här kan du se alla hemtjänstutförare Solna stad har tecknat avtal med. Du kan välja upp till fem utförare att jämföra. Du kan även välja att visa alla på en karta.

Utförare

Sortera A-Ö

Utförarens verksamhetsprofil

Så tycker kunderna

Visa utförare med högst resultat först

1:a Aktiva valet i Norden

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi finns för Dig oavsett ålder som behöver hjälp och stöd i din vardag med omvårdnad, matlagning, inköp, städ, tvätt eller ledsagning när du ska på promenad eller besöka andra inrättningar.

Våra medarbetare är undersköterskor och Du har möjlighet att byta kontaktman om så önskas. Vi är tillgängliga 7-22 och all hjälp utförs utifrån dina önskemål och behov.

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

1:a Hemtjänstkompaniet Solna

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

1:a Hemtjänstkompaniet står för respekt, öppenhet och kvalitet. Vi finns lokalt nära dig med kontor i Råsunda och i Huvudsta. Med lyhördhet, engagemang och kontinuitet blir din upplevelse av oss både trygg och personlig. Vi är en hemtjänst som är flexibel och anpassar kontaktman efter våra kunders behov och önskemål. 1:a Hemtjänstkompaniet har bedrivit kvalitativ hemtjänst sedan tidigt 90-tal.

87 % Medelvärde: 79
2014

Adela Omsorg

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi ger dig en "trygg omsorg på dina villkor" genom hög personalkontinuitet med duktig, utbildad och erfaren personal som alltid utgår från dina hjälpbehov. Din röst är oerhört viktig för oss och för det arbete vi utför. Vårt mål i vårt dagliga arbete är att:

-Du ska känna dig trygg med oss!

-Du ska känna att vi ständigt finns för dig!

-Vår hjälp ska ge dig hög livskvalitet!

90 % Medelvärde: 79
2014

Allegra Care

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Allegra Care är en privat hemtjänstverksamhet som erbjuder kundanpassade lösningar. Vår ambition är att skapa en trygg och säker hemmamiljö som våra kunder kan bo i så länge som möjligt. Vi utför ständiga kvalitetskontroller och har kontinuerlig kontakt med våra kunder som alltid står i centrum av vårt arbete. Vi erbjuder även hushållsnära tjänster som omfattas av RUT-avdraget. Varmt välkomna!

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Anita Care AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Anita Care AB har bred kompetens och erfarenhet inom vård av personer i olika åldersgrupper. Vi har lång erfarenhet av bland annat demens, Parkinson, stroke, MS. Vi har mer än 15 års erfarenhet av demensvård inom såväl ledning som personal. Vi har kollektivavtal för att säkerställa att vår personal har goda arbetsvillkor.

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Ansvarsfull omsorg

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vården och omsorgen ska vila på en humanistisk syn om alla människors lika värde med respekt för självbestämmande och integritet. Viktigt för oss är att du är med och utformar den egna omsorgen i högsta möjliga mån. För oss är kvalité samt nöjda brukare målet med vårt dagliga arbete.
Ansvarsfull omsorg har erbjudit hemtjänst sedan 2012. Idag är vi verksamma i flera kommuner i Stockholms län.

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Arthur Vård och Omsorg AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Ett lite mindre hemtjänstföretag.Vi har personal med undersköterske- och eller vårdbiträdesutbildning med lång erfarenhet.

Vi erbjuder omvårdnad-s och servicetjänster. Dessutom erbjuder vi hushållsnära tjänster som fönsterputs, extrastäd och så vidare.

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Attendo hemtjänst

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi arbetar med individuellt anpassad omsorg för att behålla och stärka dina förmågor. Vi utgår från genomförandeplanen som beskriver vad vi gör, när och hur. Du har en kontaktman du kan vända dig till, som står för kontinuitet och uppföljning. Personalen bär arbetskläder, namnskylt och legitimation. Flera har specialkunskap i demenssjukdom, psykiatri och nutrition. Kompetens, Engagemang, Omtanke är vår grund.

88 % Medelvärde: 79
2014

Bäst Omsorg i Stockholm

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

- Tycker du att det är viktigt att du känner igen den som kommer?

- Tycker du att det är viktigt att man kommer i tid?

- Tycker du att det är viktigt att hjälpen utförs på dina villkor?

Då ska du välja hemtjänst från Bäst Omsorg AB!

- Vi har hög personalkontinuitet

- Vi kommer i tid

- Vi levererar högsta kvalitet i allt ifrån städning till dusch

Det kallar vi hemtjänst med hjärta!

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Care Rent

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Det viktigaste för oss på Care Rent hemtjänst är att du ska känna trygghet och lugn i din vardag. Därför planeras alla hjälpinsatser i samråd med dig, av vår utbildade och erfarna personal blir du bemött på ett professionellt och värdigt sätt oavsett bakgrund. Vi hjälper dig gärna i kontakten med myndigheter som försäkringskassan och kommunens olika avdelningar.

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

CuraNova Omsorg AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

CuraNova hjälper dig att leva på dina egna villkor och att känna dig trygg. Vi medverkar till en stimulerande vardag, förenklar dina sociala kontakter med anhöriga, vänner och biståndshandläggare.

CuraNova har kompetens och erfarenhet inom psykisk ohälsa, demens och somatiska sjukdomar (stroke, hjärtinfarkt, Parkinson m fl).

Vi arbetar enligt den nationella värdegrunden och vill att du blir nöjd!

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Enklare Vardag

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Det är inte lätt att välja vem som ska hjälpa till i hemmet. Enklare Vardag erbjuder ett engagemang utöver det vanliga. Vi försöker alltid se till så att en och samma person, som du är nöjd med, ska komma och hjälpa till hemma hos dig. Det är ett löfte vi brukar hålla. Utgångspunkten för vårt arbete är de speciella önskemål som du har, till exempel när och hur du vill att arbetet ska utföras.

78 % Medelvärde: 79
2014

Eveo AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Tala ditt modersmål med Eveos medarbetare. Vi hanterar idag över 30 olika språk. Eveos demensteam har särskilt utbildas för att ta hand om äldre som lider av demenssjukdomar.

Vi har en omfattande ideell aktivitets- och träffpunktverksamhet, Eveo Seniorcentrum, dit omsorgstagare är välkomna. Träffpunkter finns i Tensta, Haninge, Sollentuna, Flemingsberg och Södertälje. Eveo har kollektivavtal.

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

FSB Finsk Omsorg AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

FSB Finsk Omsorg AB välkomnar dig som kund oavsett språktillhörighet.

Vi är ett dotterbolag till Finskt Seniorboende AB som är verksam inom äldreomsorgen i Stockholm sedan 2002. Inom koncernen arbetar ca 500 personer heltidsanställda och lokalkontor i Huvudsta på Kristinelundsvägen 6.

Vi erbjuder tilläggstjänster med skattereduktion.

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Humaniora kommunal hemtjänst

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi är den kommunala, icke vinstdrivande hemtjänstutföraren som har verkat i Solna sedan 1970-talet. Vi är det trygga valet som ger dig god kvalitet i omvårdnad och service. Vi har demensteam och samverkar med demenskoordinator, dagverksamheter, psykiatri nordväst, primärvården och Väntorps tvätteri som både stryker och manglar din tvätt. I vår organisation finns även trygghetslarm och nattpatrull.

Varmt välkommen till oss på Humaniora hemtjänst.

Jeanette Fogelquist med personal

77 % Medelvärde: 79
2014

Lea Vård och omsorg

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi erbjuder omvårdnad som utformas genom din delaktighet, ditt medbestämmande och din kontaktman. Vi definierar inte dig utifrån dina funktionshinder, begränsningar eller diagnos utan utifrån helhetssyn på dig som människa. Vi anser att förmågan att kunna leva sig in i en annan människas situation är nödvändigt för att vi vårdpersonal ska kunna ge dig den hjälp och stöd som du behöver.

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Macorena

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Macorena hemtjänst ser till att brukarens behov alltid är i centrum.

Det är viktigt för oss att brukaren själv får bestämma hur hemtjänstens insatser ska utformas.

Vi strävar efter att våra kunder ska känna sig väl bemötta och trygga genom kvalitet och kontinuitet.

Vi erbjuder brukaren personal som pratar samma språk.

Macorena har funnits sedan 2005 vilket gett oss erfarenhet inom branschen.

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Medihead

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Medihead ger hemtjänst av hög kvalitet, anpassar uppdragen efter varje kund och respekterar religiösa och kulturella vanor. Vi kan anställa efter kundens behov och önskemål. Vi riktar oss i första hand till kunder från persisk-, kurdisk eller arabisktalande länder då vi har personal med den kulturbakgrunden.

Allt stöd präglas av trygghet, kompetens och med hänsyn till den personliga integriteten.

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Mica Omsorg

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi arbetar utifrån vår värdegrund: Omtanke, Tillförlitlighet, Kompetens och Samhällsansvar. Hörnstenen i vår verksamhet är kontinuitet genom ett väl utbyggt kontaktmannaskap. Mica omsorg har två demensteam, fyra omsorgsteam, serviceteam, ledsagare. Dessutom erbjuder vi tjänster med RUT-avdrag tex mat-distribution, tvätt, städning och fönsterputs. Vi är bra på att lösa vardagsproblem av allehanda slag.

86 % Medelvärde: 79
2014

Mångkulturell Hemtjänst AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Mångkulturell Hemtjänst AB är ett mångkulturellt företag som sätter människan i centrum. Mångkulturell kan erbjuda språklig anpassad omvårdnad och service som stämmer överens med den enskildes behov. Vi arbetar med kontinuitet dvs. Vi skickar samma vårdpersonal till den enskilde, vid sjukdom/ semester eller annat försöker vi skicka samma vikarie. Detta är en trygghet för både kund och vårdpersonal.

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Olir AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Olir AB är ett litet hemtjänstföretag som erbjuder omsorgs- och serviceinsatser av hög kvalitet med respekt för kundens religiösa och kulturella vanor.

Vårt huvudmål med verksamheten är att den enskilde ska känna trygghet, ha inflytande, få ett gott bemötande och uppleva en hög kontinuitet av personal.

Vi erbjuder gratis fönsterputs en gång per år och småjobb i lägenhet.

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Omsorgsjouren Sverige AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi väljer våra medarbetare med stor omsorg som är undersköterskor, vårdbiträden eller mentalskötare. Medarbetarna får kontinuerlig handledning och coachning. Personalen genomgår en introduktionsutbildning innan de börjar arbeta med kunden.
Vi garanterar att; Du har en kontaktman som kontinuerligt kommer till dig, Du kan nå oss när du vill och behöver.

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

ProffsSystern

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Dina önskemål och behov ligger till grund för hur vi utför dina insatser, och vi lägger stor vikt på hög personalkontinuitet. Vi vill att du ska känna dig trygg och bekväm med vår personal.

Din kontaktman känner dig väl och ser tillsammans med de andra i personalgruppen till att du får dina insatser utförda utifrån dina behov, vanor och rutiner.

Vår personal är utbildad och har lång erfarenhet.

99 % Medelvärde: 79
2014

SAGAC

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi är en mångkulturell verksamhet som har stora möjligheter att tillgodose kundens språkliga behov. Varje människa är unik och har rätt att bibehålla sina vanor och önskemål även om hälsan sviktar. Vi erbjuder en helhetslösning inom hemstjänsten som omfattar allt från omsorg och måltidsservice till städning, tvätt samt kvällstjänster

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Sjöströms Hemservice

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Sjöströms Hemservice AB bygger på kvalité, kompetens och kontinuitet, vi har stor erfarenhet av att hjälpa och vårda människor i deras hemmiljö både inom hemtjänst och hemsjukvård.

Ditt välmående och trivsel är en förutsättning för vår existens. Med lyhördhet, hjärta och engagemang blir din upplevelse av oss som utförare både trygg och personlig.

"Vi är en liten och personlig verksamhet med stort engagemang"

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Svanen Hemtjänst

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi verkar aktivt för att erbjuda hemtjänst av högsta kvalitet genom individuellt utformade insatser efter dina specifika behov, önskemål och synpunkter. Vårt förhållningssätt kännetecknas av lyhördhet, inlevelseförmåga och respekt för den enskildes självbestämmanderätt. Genom välutbildade personal och kontaktpersoner garanterar vi kontinuitet, delaktighet, inflytande och integritet i din vardag.

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Veroma Omsorg

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi hjälper dig med det du har fått beviljat från din biståndshandläggare. Skulle du behöva extra hjälp som inte ingår i ditt biståndsbeslut hjälper vi gärna till med detta, oavsett om det skulle vara en tjänst som ingår i RUT eller inte. Vi anser att inget är omöjligt, allt går och lösa. Vår specialkompetens ligger inom demensvård, ung demens och vård i livets slutskede

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.