Jämför hemtjänstutförare i Solna

Här kan du se alla hemtjänstutförare Solna stad har tecknat avtal med. Du kan välja upp till fem utförare att jämföra. Du kan även välja att visa alla på en karta. Klicka på utförarens namn för mer information och kartbild. Där hittar du även företagets kvalitetsberättelse, utvecklingsplan och resultat från den senaste avtalsuppföljningen.

Utförare

Sortera A-Ö

Utförarens verksamhetsprofil

Sammantaget nöjda eller missnöjda

Visa utförare med högst resultat först

Adela Omsorg

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi ger dig en "trygg omsorg på dina villkor" genom hög personalkontinuitet med duktig, utbildad och erfaren personal som alltid utgår från dina hjälpbehov. Din röst är oerhört viktig för oss och för det arbete vi utför. Vårt mål i vårt dagliga arbete är att:

  • Du ska känna dig trygg med oss!
  • Du ska känna att vi ständigt finns för dig!
  • Vår hjälp ska ge dig hög livskvalitet!

Telefonnumer: 010-16 65 000 
Adress: Framnäsbacken 4, 171 54 Solna


88 % Medelvärde: 81
2017

Alfahemtjänst

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Alfahemtjänst har flerårig erfarenhet av vård och omsorg av äldre personer samt stöd till deras närstående. Kunden ska kunna bo kvar i det privata hemmet så länge som möjligt, känna sig trygg och uppleva bästa möjliga livskvalitet. Vi vill motverka social isolering samt underlätta vardagen med service och omvårdnadsinsatser. Vi strävar efter att alla ska känna sig respekterade, nöjda och trygga!
Adress: Hagalundsgatan 24 Lgh 1501, 169 63 Solna
Telefonnummer: 08-12450939 

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Attendo hemtjänst

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

För att komma närmare dig finns vi idag på fyra olika adresser i Solna. Hagalundsgatan 35, Algatan 2, Huvudstagatan 22 samt Hannebergsgatan 41. Vi arbetar med individuellt anpassad omsorg för att behålla och stärka dina förmågor samt ser till att du är delaktig i hur du vill ha din hjälp. Du har en kontaktman du kan vända dig till, som står för kontinuitet och uppföljning. Personalen bär arbetskläder, namnskylt och legitimation. Våra medarbetare har bland annat specialkunskaper i demenssjukdom och vi arbetar i ett demensteam som är certifierad av Solna stad. Du är välkommen att besöka våra trivselträffar som idag finns i vår lokal på Storgatan 70 A samt på Algatan 2. Vi erbjuder även hushållsnära tjänster samt en möjlighet för dig att köpa en matlåda från vårt eget kök till ett förmånligt pris.

Telefonnummer: 070-261 41 11
Adress: Hagalundsgatan 35, Algatan 2, Huvudstagatan 22 samt Hannebergsgatan 41

Denna hemtjänst har ett certifierat demensteam. Klicka på symbolen för att läsa mer.

Huvudstagatan 22

88 % Medelvärde: 81
2017

Bäst Omsorg AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

  • Tycker du att det är viktigt att du känner igen den som kommer?
  • Tycker du att det är viktigt att man kommer i tid?
  • Tycker du att det är viktigt att hjälpen utförs på dina villkor?

Då ska du välja hemtjänst från Bäst Omsorg AB!

  • Vi har hög personalkontinuitet
  • Vi kommer i tid
  • Vi levererar högsta kvalitet i allt ifrån städning till dusch

Det kallar vi hemtjänst med hjärta!

Telefonnummer: 070-893 13 69
Adress: Spångavägen 302, 163 46 Spånga

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Enklare Vardag

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Det är inte lätt att välja vem som ska hjälpa till i hemmet. Enklare Vardag erbjuder ett engagemang utöver det vanliga. Vi försöker alltid se till så att en och samma person, som du är nöjd med, ska komma och hjälpa till hemma hos dig. Det är ett löfte vi brukar hålla. Utgångspunkten för vårt arbete är de speciella önskemål som du har, till exempel när och hur du vill att arbetet ska utföras.
Telefonnummer: 08-122 00 430
Adress: Ribbings väg 89, 192 52 Sollentuna

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Humaniora kommunal hemtjänst

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi är den kommunala hemtjänstutföraren som har verkat i Solna sedan 1970-talet. Vi är det trygga valet som ger dig god kvalitet i omvårdnad och service. Väntorps tvätteri stryker och manglar din tvätt. Vi har demensteam under ledning av en Silviasyster. Vi samverkar bl.a med stadens dagverksamheter samt primärvården. Vi har palliativa ombud för bästa omvårdnad. I vår organisation finns även trygghetslarm och nattpatrull.
Varmt välkommen till oss på Humaniora hemtjänst.
Jeanette Bergström med personal
Telefonnummer: 08-746 18 44 
Adress: Lövgatan 45, 169 32 Solna

Denna hemtjänst har ett certifierat demensteam. Klicka på symbolen för att läsa mer.

85 % Medelvärde: 81
2017

Macorena

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Macorena hemtjänst ser till att brukarens behov alltid är i centrum. Det är viktigt för oss att brukaren själv får bestämma hur hemtjänstens insatser ska utformas. Vi strävar efter att våra kunder ska känna sig väl bemötta och trygga genom kvalitet och kontinuitet. Vi erbjuder brukaren personal som pratar samma språk. Macorena har funnits sedan 2005 vilket gett oss erfarenhet inom branschen.
Telefonnummer: 08-641 40 80 
Adress: Tegelbruksvägen 4 bv, 126 32 Hägersten

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Mångkulturell Hemtjänst AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Mångkulturell hemtjänst arbetar mycket med kontinuitet, du får samma vårdpersonal som kommer hem till dig och hjälper dig med dem beviljade insatserna, du som kund vet vem som kommer att komma hem till dig!När du väljer oss som utförare kommer du som kund att känna dig delaktig, trygg, respekterad! Vi sätter fokus på dig och dina behov, vi lyssnar på dina önskemål och tillgodoser dessa på bästa möjliga sätt. Målet är att du som kund ska kunna bo kvar i ditt hem så länge du vill! Mångkulturell hemtjänst begär belastningsregister av alla anställda.
Telefonnummer: 08-594 619 60 eller 61/62/63 på slutet
Adress: Domnarvsgatan 11, 163 53 Spånga

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Olir AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Olir AB är ett litet hemtjänstföretag som erbjuder omsorgs- och serviceinsatser av hög kvalitet med respekt för kundens religiösa och kulturella vanor.
Vårt huvudmål med verksamheten är att den enskilde ska känna trygghet, ha inflytande, få ett gott bemötande och uppleva en hög kontinuitet av personal.
Vi erbjuder gratis fönsterputs en gång per år och småjobb i lägenhet.
Telefonnummer: 072 034 44 94
Adress: Åkerbyvägen 114, 187 37 Täby

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Olivia Hemomsorg AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Olivia Hemomsorg har pedagogisk inriktning vilket innebär att vi ser varje kund utifrån dennes unika behov och önskemål. En del i detta är att vi skapar en individuell värdeskapande bemötandeplan där du som kund får svara på hur du vill bli bemött av vår personal. Oavsett vem som besöker dig får du alltid samma bemötande. Vi ser alltid på möjligheterna hos varje individ.

Vi har en pedagogisk inriktning vilket innebär att vi ser varje kund utifrån dennes unika behov och önskemål.

Telefonnummer:08-7989310  kväll och helg 073-2514262 

Adress: Centrumslingan 49

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Omsorgsjouren Sverige AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi väljer våra medarbetare med stor omsorg som är undersköterskor, vårdbiträden eller mentalskötare. Medarbetarna får kontinuerlig handledning och coachning. Personalen genomgår en introduktionsutbildning innan de börjar arbeta med kunden.
Vi garanterar att; Du har en kontaktman som kontinuerligt kommer till dig, Du kan nå oss när du vill och behöver.
Telefonnummer: 08-51 51 22 51
Adress: Trettondagsvägen 16, 126 36 Hägersten

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

ProffsSystern

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Dina önskemål och behov ligger till grund för hur vi utför dina insatser, och vi lägger stor vikt på hög personalkontinuitet. Vi vill att du ska känna dig trygg och bekväm med vår personal.
Din kontaktman känner dig väl och ser tillsammans med de andra i personalgruppen till att du får dina insatser utförda utifrån dina behov, vanor och rutiner.
Vår personal är utbildad och har lång erfarenhet.
Telefonnummer: 08-590 831 13
Adress: Bagartorpsringen 26, 170 65 Solna

100 % Medelvärde: 81
2017

SAGAC

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi är en mångkulturell verksamhet som har stora möjligheter att tillgodose kundens språkliga behov. Varje människa är unik och har rätt att bibehålla sina vanor och önskemål även om hälsan sviktar. Vi erbjuder en helhetslösning inom hemstjänsten som omfattar allt från omsorg och måltidsservice till städning, tvätt samt kvällstjänster.
Telefonnummer: 070-796 60 41 / 070-202 38 71
Adress: Wiboms väg 7, 171 60 Solna

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Sollentuna Omsorg

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Sollentuna Omsorg AB erbjuder insatser till dig som letar efter en hemtjänst med hög kontinuitet och tillgänglighet. Är detta något du värderar som kund, är vi rätt val för dig!

Adress: Turebergs Allé 2, 191 62 Sollentuna
Telefonnummer: 08-580 800 09

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.