Jämför hemtjänstutförare i Solna

Här kan du se alla hemtjänstutförare Solna stad har tecknat avtal med. Du kan välja upp till fem utförare att jämföra. Du kan även välja att visa alla på en karta. Klicka på utförarens namn för mer information och kartbild.

Utförare

Sortera A-Ö

Utförarens verksamhetsprofil

Så tycker kunderna

Visa utförare med högst resultat först

1:a Aktiva valet i Norden

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi finns för Dig oavsett ålder som behöver hjälp och stöd i din vardag med omvårdnad, matlagning, inköp, städ, tvätt eller ledsagning när du ska på promenad eller besöka andra inrättningar.
Våra medarbetare är undersköterskor och Du har möjlighet att byta kontaktman om så önskas. Vi är tillgängliga 7-22 och all hjälp utförs utifrån dina önskemål och behov.
Telefonnummer: 08-768 32 32 
Adress: Gribbylundsvägen 3, 187 62 Täby

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

1:a Hemtjänstkompaniet Solna

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

1:a Hemtjänstkompaniet står för respekt, öppenhet och kvalitet. Vi finns lokalt i Råsunda och Huvudsta. Med lyhördhet, engagemang och kontinuitet blir din upplevelse hos oss trygg och personlig. Vi är flexibla och anpassar oss efter kundernas behov och önskemål. Vi har palliativa ombud för att kunna ge kvalificerat stöd. Vi erbjuder hushållsnära tjänster som omfattas av RUT-avdrag. Varmt välkomna!
Telefonnummer: 08-4705893 eller 08-4705896
Adress: Huvudstagatan 22 och Näckrosvägen 9, Solna

87 % Medelvärde: 79
2014

Adela Omsorg

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi ger dig en "trygg omsorg på dina villkor" genom hög personalkontinuitet med duktig, utbildad och erfaren personal som alltid utgår från dina hjälpbehov. Din röst är oerhört viktig för oss och för det arbete vi utför. Vårt mål i vårt dagliga arbete är att:

  • Du ska känna dig trygg med oss!
  • Du ska känna att vi ständigt finns för dig!
  • Vår hjälp ska ge dig hög livskvalitet!

Telefonnumer: 010-16 65 000 
Adress: Framnäsbacken 4, 171 54 Solna


90 % Medelvärde: 79
2014

Allegra Care

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Allegra Care är en privat hemtjänstverksamhet som erbjuder kundanpassade lösningar. Vår ambition är att skapa en trygg och säker hemmamiljö som våra kunder kan bo i så länge som möjligt. Vi utför ständiga kvalitetskontroller och har kontinuerlig kontakt med våra kunder som alltid står i centrum av vårt arbete. Vi erbjuder även hushållsnära tjänster som omfattas av RUT-avdraget. Varmt välkomna!
Telefonnummer:
08-562 502 10 
Adress: Stationsgatan 7, 172 68 Sundbyberg

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Anita Care AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Anita Care AB har bred kompetens och erfarenhet inom vård av personer i olika åldersgrupper. Vi har lång erfarenhet av bland annat demens, Parkinson, stroke, MS. Vi har mer än 15 års erfarenhet av demensvård inom såväl ledning som personal. Vi har kollektivavtal för att säkerställa att vår personal har goda arbetsvillkor.
Telefonnummer: 08-758 44 44
Adress: Kanalvägen 17, 183 38  Täby

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Ansvarsfull omsorg

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vården och omsorgen ska vila på en humanistisk syn om alla människors lika värde med respekt för självbestämmande och integritet. Viktigt för oss är att du är med och utformar den egna omsorgen i högsta möjliga mån. För oss är kvalité samt nöjda brukare målet med vårt dagliga arbete.
Ansvarsfull omsorg har erbjudit hemtjänst sedan 2012. Idag är vi verksamma i flera kommuner i Stockholms län.
Telefonnummer: 08-502 505 86 
Adress: Dackevägen 33, 177 34 Järfälla

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Arthur Vård och Omsorg AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Ett lite mindre hemtjänstföretag.Vi har personal med undersköterske- och eller vårdbiträdesutbildning med lång erfarenhet. Vi erbjuder omvårdnads- och servicetjänster. Dessutom erbjuder vi hushållsnära tjänster som fönsterputs, extrastäd och så vidare.
Telefonnummer: 08-518 17 071 
Adress: Siriusgatan 18, 195 55 Märsta

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Attendo hemtjänst

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi arbetar med individuellt anpassad omsorg för att behålla och stärka dina förmågor. Vi utgår från genomförandeplanen som beskriver vad vi gör, när och hur. Du har en kontaktman du kan vända dig till, som står för kontinuitet och uppföljning. Personalen bär arbetskläder, namnskylt och legitimation. Flera har specialkunskap i demenssjukdom, psykiatri och nutrition. Kompetens, Engagemang, Omtanke är vår grund.
Telefonnummer: Område 1 (Stråkvägen 7): 070-950 98 21.
Område 2 och 3 (Algatan 2 och Storgatan 70): 070-261 41 11

Adress: Stråkvägen 7, 169 35 Solna och Algatan 2, 169 32 Solna

88 % Medelvärde: 79
2014

Bäst Omsorg AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

  • Tycker du att det är viktigt att du känner igen den som kommer?
  • Tycker du att det är viktigt att man kommer i tid?
  • Tycker du att det är viktigt att hjälpen utförs på dina villkor?

Då ska du välja hemtjänst från Bäst Omsorg AB!

  • Vi har hög personalkontinuitet
  • Vi kommer i tid
  • Vi levererar högsta kvalitet i allt ifrån städning till dusch

Det kallar vi hemtjänst med hjärta!

Telefonnummer: 070-893 13 69
Adress: Spångavägen 327, 163 46 Spånga

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Care Rent

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Det viktigaste för oss på Care Rent hemtjänst är att du ska känna trygghet och lugn i din vardag. Därför planeras alla hjälpinsatser i samråd med dig, av vår utbildade och erfarna personal blir du bemött på ett professionellt och värdigt sätt oavsett bakgrund. Vi hjälper dig gärna i kontakten med myndigheter som försäkringskassan och kommunens olika avdelningar.
Telefonnummer: 08-28 22 63
Adress: Västra vägen 5 A, 169 61 Solna

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

CuraNova Omsorg AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

CuraNova hjälper dig att leva på dina egna villkor och att känna dig trygg. Vi medverkar till en stimulerande vardag, förenklar dina sociala kontakter med anhöriga, vänner och biståndshandläggare. CuraNova har kompetens och erfarenhet inom psykisk ohälsa, demens och somatiska sjukdomar (stroke, hjärtinfarkt, Parkinson m fl). Vi arbetar enligt den nationella värdegrunden och vill att du blir nöjd!
Telefonnummer: 08-711 75 00 
Adress: Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Enklare Vardag

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Det är inte lätt att välja vem som ska hjälpa till i hemmet. Enklare Vardag erbjuder ett engagemang utöver det vanliga. Vi försöker alltid se till så att en och samma person, som du är nöjd med, ska komma och hjälpa till hemma hos dig. Det är ett löfte vi brukar hålla. Utgångspunkten för vårt arbete är de speciella önskemål som du har, till exempel när och hur du vill att arbetet ska utföras.
Telefonnummer: 08-122 00 430
Adress: Drottningholmsvägen 10, 112 42 Stockholm

78 % Medelvärde: 79
2014

Eveo AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Tala ditt modersmål med Eveos medarbetare. Vi hanterar idag över 30 olika språk. Eveos demensteam har särskilt utbildas för att ta hand om äldre som lider av demenssjukdomar.
Vi har en omfattande ideell aktivitets- och träffpunktverksamhet, Eveo Seniorcentrum, dit omsorgstagare är välkomna. Träffpunkter finns i Tensta, Haninge, Sollentuna, Flemingsberg och Södertälje. Eveo har kollektivavtal.
Telefonnummer: 08–559 25 003 
Adress: Kungsgatan 36, 111 35 Stockholm

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

FSB Finsk Omsorg AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

FSB Finsk Omsorg AB välkomnar dig som kund oavsett språktillhörighet.
Vi är ett dotterbolag till Finskt Seniorboende AB som är verksam inom äldreomsorgen i Stockholm sedan 2002. Inom koncernen arbetar ca 500 personer heltidsanställda och lokalkontor i Huvudsta på Kristinelundsvägen 6.
Vi erbjuder tilläggstjänster med skattereduktion.
Telefonnummer: 072-166 17 00 
Adress: Kristinelundsvägen 6, 171 50 Solna

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Humaniora kommunal hemtjänst

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi är den kommunala hemtjänstutföraren som har verkat i Solna sedan 1970-talet. Vi är det trygga valet som ger dig god kvalitet i omvårdnad och service. Väntorps tvätteri stryker och manglar din tvätt. Vi har demensteam under ledning av en Silviasyster. Vi samverkar bl.a med stadens dagverksamheter samt primärvården. Vi har palliativa ombud för bästa omvårdnad. I vår organisation finns även trygghetslarm och nattpatrull.
Varmt välkommen till oss på Humaniora hemtjänst.
Jeanette Fogelquist med personal
Telefonnummer: 08-746 18 44 
Adress: Lövgatan 45, 169 32 Solna

Denna hemtjänst har ett certifierat demensteam. Klicka på symbolen för att läsa mer.

77 % Medelvärde: 79
2014

Lea Vård och omsorg

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi erbjuder omvårdnad som utformas genom din delaktighet, ditt medbestämmande och din kontaktman. Vi definierar inte dig utifrån dina funktionshinder, begränsningar eller diagnos utan utifrån helhetssyn på dig som människa. Vi anser att förmågan att kunna leva sig in i en annan människas situation är nödvändigt för att vi vårdpersonal ska kunna ge dig den hjälp och stöd som du behöver.
Telefonnummer: 08-661 50 61
Adress: Solvallavägen 2 B, 172 37 Sundbyberg

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Macorena

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Macorena hemtjänst ser till att brukarens behov alltid är i centrum. Det är viktigt för oss att brukaren själv får bestämma hur hemtjänstens insatser ska utformas. Vi strävar efter att våra kunder ska känna sig väl bemötta och trygga genom kvalitet och kontinuitet. Vi erbjuder brukaren personal som pratar samma språk. Macorena har funnits sedan 2005 vilket gett oss erfarenhet inom branschen.
Telefonnummer: 08-641 40 80 
Adress: Årstaängsvägen 1A, 117 43 Stockholm

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Medihead

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Medihead ger hemtjänst av hög kvalitet, anpassar uppdragen efter varje kund och respekterar religiösa och kulturella vanor. Vi kan anställa efter kundens behov och önskemål. Vi riktar oss i första hand till kunder från persisk-, kurdisk eller arabisktalande länder då vi har personal med den kulturbakgrunden.
Allt stöd präglas av trygghet, kompetens och med hänsyn till den personliga integriteten.
Telefonnummer: 08-533 310 33
Adress: Rågsvedstorget 5, 124 65 Bandhagen

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Mica Omsorg

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi arbetar utifrån vår värdegrund: Omtanke, Tillförlitlighet, Kompetens och Samhälls-ansvar. Vi har hög personalkontinuitet genom ett väl fungerande kontaktmannaskap. Mica har demensteam med certifierad personal, omsorgsteam med palliativa ombud, serviceteam och ledsagare. Vi erbjuder tjänster med RUT-avdrag tex tvätt, städning och fönsterputs. Vi är bra på att lösa vardagsproblem av allehanda slag.
Telefonnummer: 08-734 01 73 
Adress: Hannebergsgatan 41, 171 68 Solna


86 % Medelvärde: 79
2014

Mångkulturell Hemtjänst AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Mångkulturell hemtjänst arbetar mycket med kontinuitet, du får samma vårdpersonal som kommer hem till dig och hjälper dig med dem beviljade insatserna, du som kund vet vem som kommer att komma hem till dig!När du väljer oss som utförare kommer du som kund att känna dig delaktig, trygg, respekterad! Vi sätter fokus på dig och dina behov, vi lyssnar på dina önskemål och tillgodoser dessa på bästa möjliga sätt. Målet är att du som kund ska kunna bo kvar i ditt hem så länge du vill! Mångkulturell hemtjänst begär belastningsregister av alla anställda.
Telefonnummer: 08-594 619 60 eller 61/62/63 på slutet
Adress: Norgegatan 1, 3 tr, 164 32 Kista

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Olir AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Olir AB är ett litet hemtjänstföretag som erbjuder omsorgs- och serviceinsatser av hög kvalitet med respekt för kundens religiösa och kulturella vanor.
Vårt huvudmål med verksamheten är att den enskilde ska känna trygghet, ha inflytande, få ett gott bemötande och uppleva en hög kontinuitet av personal.
Vi erbjuder gratis fönsterputs en gång per år och småjobb i lägenhet.
Telefonnummer: 072 034 44 94
Adress: Åkerbyvägen 114, 187 37 Täby

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Omsorgsjouren Sverige AB

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi väljer våra medarbetare med stor omsorg som är undersköterskor, vårdbiträden eller mentalskötare. Medarbetarna får kontinuerlig handledning och coachning. Personalen genomgår en introduktionsutbildning innan de börjar arbeta med kunden.
Vi garanterar att; Du har en kontaktman som kontinuerligt kommer till dig, Du kan nå oss när du vill och behöver.
Telefonnummer: 08-51 51 22 51
Adress: Trettondagsvägen 16, 126 36 Hägersten

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

ProffsSystern

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Dina önskemål och behov ligger till grund för hur vi utför dina insatser, och vi lägger stor vikt på hög personalkontinuitet. Vi vill att du ska känna dig trygg och bekväm med vår personal.
Din kontaktman känner dig väl och ser tillsammans med de andra i personalgruppen till att du får dina insatser utförda utifrån dina behov, vanor och rutiner.
Vår personal är utbildad och har lång erfarenhet.
Telefonnummer: 08-590 831 13
Adress: Bagartorpsringen 26, 170 65 Solna

99 % Medelvärde: 79
2014

SAGAC

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi är en mångkulturell verksamhet som har stora möjligheter att tillgodose kundens språkliga behov. Varje människa är unik och har rätt att bibehålla sina vanor och önskemål även om hälsan sviktar. Vi erbjuder en helhetslösning inom hemstjänsten som omfattar allt från omsorg och måltidsservice till städning, tvätt samt kvällstjänster.
Telefonnummer: 0707966041 / 0702023871
Adress: Wiboms väg 7, 17160 Solna

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Sjöströms Hemservice

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Sjöströms Hemservice AB bygger på kvalité, kompetens och kontinuitet, vi har stor erfarenhet av att hjälpa och vårda människor i deras hemmiljö både inom hemtjänst och hemsjukvård.
Ditt välmående och trivsel är en förutsättning för vår existens. Med lyhördhet, hjärta och engagemang blir din upplevelse av oss som utförare både trygg och personlig.
"Vi är en liten och personlig verksamhet med stort engagemang"
Telefonnummer: 08-35 16 88 
Adress: Vanadisvägen 6, 113 46 Stockholm

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Svanen Hemtjänst

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi verkar aktivt för att erbjuda hemtjänst av högsta kvalitet genom individuellt utformade insatser efter dina specifika behov, önskemål och synpunkter. Vårt förhållningssätt kännetecknas av lyhördhet, inlevelseförmåga och respekt för den enskildes självbestämmanderätt. Genom välutbildade personal och kontaktpersoner garanterar vi kontinuitet, delaktighet, inflytande och integritet i din vardag.
Telefonnummer: 08-717 57 00
Adress: Marknadsvägen 209, 183 79 Täby

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.

Veroma Omsorg

Välj två eller fler utförare för att kunna jämföra.

Vi hjälper dig med det du har fått beviljat från din biståndshandläggare. Skulle du behöva extra hjälp som inte ingår i ditt biståndsbeslut hjälper vi gärna till med detta, oavsett om det skulle vara en tjänst som ingår i RUT eller inte. Vi anser att inget är omöjligt, allt går och lösa. Vår specialkompetens ligger inom demensvård, ung demens och vård i livets slutskede.
Telefonnummer: 070-585 00 67
Adress: Krossgatan 25, 162 50 Vällingby

Ny utförare/
för få svar

Uppgifter saknas.