Nattpatrull

Trygghet under dygnets alla timmar för dig som har ett stort omsorgsbehov.

Solna stads nattpatrull arbetar mellan klockan 21.00-07.00, årets alla dagar. Nattpatrullen är indelad i tre team som har sina givna geografiska områden vilket skapar en god kontinuitet och personkännedom.

Du ansöker om att få tillgång till nattpatrull hos en biståndshandläggare, se kontaktuppgifter i högerkolumnen.

Trygghet

Din trygghet, integritet och säkerhet står i centrum oavsett hjälpbehov. För att du ska känna dig trygg så bär vår personal alltid väl synliga id-kort.

Samarbete

Vi samverkar med äldreteamet, paramedicinare, ASIH, trygghetslarmet, avdelningen för myndighetsutövning, primärvården och samtliga hemtjänstutförare.

Nycklar

När du blir beviljad natthjälp, måste du eller anhörig lämna nycklar till din bostad samt till porten innan hjälpen kan starta. Behöver du hjälp med att göra nycklar till nattpatrullen, ta kontakt med din handläggare på avdelningen för myndighetsutövning. Nycklarna lämnas till personalen på Lövgatan 45. Du får ett kvitto på att du lämnat nycklarna. Nycklarna förvaras inlåsta.

Öppettider

Våra öppettider på Trygghetslarmet och Nattpatrullen är mellan kl 9.00-11.00 måndag till fredag, för inlämning och utlämning av nycklar till larm och nattpatrull samt inlämning av larm.

Kvalitetsarbete

Vi genomför årliga enkätundersökningar med våra kunder för att kunna förbättra verksamheten. Du som kund får alltid en redovisning av vad vi kommer fram till.

Synpunkter och önskemål

Ta kontakt med vår kundsamordnare om något blivit fel eller om du har synpunkter och önskemål.

Kontaktuppgifter

Humaniora vård och omsorg: Lövgatan 45, 1 trappa, 169 32 Solna

Samordnare nattpatrull: 08-746 18 47

Verksamhetschef Jeanette Fogelquist: 08-746 18 44
Biträdande verksamhetschef Eva Dahlby: 08-746 18 44

Dela: