Certifierade demensteam i Solna

I Solna pågår stora satsningar på utbildning inom demensvård. Hemtjänstutförare i Solna stad med fler än 20 kunder erbjuds därför möjligheten att certifiera demensteam. Demensteamen består av minst fyra medarbetare hos utförarna, som samtliga genomgått stadens demensutbildning.

Syftet med certifieringen

Syftet med att utbilda certifierade demensteam inom hemtjänsten är att kunna erbjuda ett jämnt och kvalitetssäkrat utbud när det gäller hemtjänstinsatser till personer med demenssjukdom. Alla medlemmarna i teamet ska genomgå stadens demensutbildning. Genom utbildning säkerställs en god kunskapsnivå inom demensområdet hos medarbetare inom hemtjänsten. Samtidigt tydliggörs för kunder och anhöriga vilka hemtjänstutförare som har certifierade demensteam i staden.

Utbildningen består av två utbildningstillfällen, och leds av personal från stadens Anhörig- och demensteam. Efter avslutad utbildning tilldelades deltagarna hos respektive utförare diplom. De medarbetare som deltar i utbildningen ska vara undersköterskor.

Uppföljning av demensteamen sker genom nätverksträffar två gånger per år samt vid årlig avtalsuppföljning av stadens kvalitetsutvecklare. Staden avgör om och när ett demensteam blir certifierat eller om en utförare förlorar certifieringen.

Utförare som har certifierade demensteam

De utförare som genomgått utbildningen tilldelas en certifieringsstämpel, som finns längst ned på sidan och på utförarnas respektive sidor på stadens webbplats.


Håll utkik efter stämpeln som förkunnar att en utförare är demenscertifierad.

Dela: