Hemtjänst

Du som på grund av funktionsnedsättning eller minskad ork inte kan klara de vardagliga sysslorna själv, kan ansöka om att få hjälp i hemmet.

Förenklad ansökan

För dig som är över 65 år och behöver hjälp med service finns möjlighet till förenklad handläggning vilket innebär att du endast anger dina hjälpbehov på en särskild blankett och väljer en hemtjänstutförare. Blanketten hittar du i högermenyn på denna sida.

Service kan vara inköp, städning, tvätt, apoteksärenden eller sopsortering. Du kan även göra en förenklad ansökan för att få matlådor eller promenader. Trygghetslarm anöker du om på en separat blankett. Om du vill ansöka om mer hjälp än vad som framgår av blanketten för förenklad ansökan måste du göra en traditionell ansökan.

Traditionell ansökan

Om du behöver hjälp dagligen till exempel med din dagliga omvårdnad, kontaktar du en biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp. Det kan vara hjälp med matlagning, dusch, toalettbesök eller tillsyn.

Hur gör man en traditionell ansökan om hemtjänst?

Ansökan kan göras skriftligen på en ansökningsblankett eller via telefon till avdelningen för myndighetsutövning. Ansökningsblanketten hittar du till höger på denna sida.

Biståndshandläggaren bokar en tid för hembesök hos dig. Du får själv bestämma vilka som ska vara med, vid hembesöket till exempel närstående. Om det finns behov kan en tolk följa med.

För att handläggaren ska kunna utreda ditt behov av hjälp ställer han/hon frågor till dig som gäller ditt hälsotillstånd och vilka behov du har. Biståndshandläggaren skriver en utredning och du får sedan ett skriftligt beslut hemskickat.

Rätten att överklaga beslut

Du får alltid ett skriftligt beslut när du ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från dagen du får beslutet skriftligt. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga. Ett överklagande sker i flera steg:

 • Första överklagan görs till kommunen, som får möjlighet att ompröva sitt beslut.
 • I nästa steg kan man överklaga beslut om insatser till förvaltningsrätten, som är en domstol. Om förvaltningsrätten kommer fram till att man har rätt till stöd kan den skicka tillbaka ärendet till kommunen, landstinget eller försäkringskassan. Förvaltningsrätten avgör i allmänhet bara om man har rätt till ett visst stöd eller inte, men inte i detalj hur stödet ska utformas. I en del fall kan man också överklaga till förvaltningsrätten om man inte anser att insatserna är tillräckliga.
 • Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten.
 • Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, som är den sista instansen man kan överklaga till.
 • I kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen krävs ett så kallat prövningstillstånd för att ett ärende ska tas upp. Det betyder att domstolarna enbart tar upp ärenden som är principiellt intressanta och där lagen behöver förtydligas.

Välja utförare

När du blivit beviljad hjälp måste du välja en utförare som ska bli din hemtjänstleverantör.

Solna stad tecknar avtal och överenskommelser med olika utförare för driften av hemtjänst. Avtal och överenskommelser reglerar, tillsammans med lagstiftning och övriga regelverk, hur verksamheten ska bedrivas och vad som ska uppnås. När du blivit beviljad hjälp i hemmet har du rätt att välja en utförare.

Hur ska jag tänka vid val av utförare?

När du ska välja utförare bör du utgå ifrån vad som är viktigt för just dig. Nedan kommer några exempel på vad många kunder upplever som viktigt när hjälpen ges:

 • Personalkontinuitet – hur många olika personer kommer jag att få hjälp av?
 • Tidskontinuitet – håller personalen de tider som vi kommit överens om?
 • Språkkunskap/kommunikation – kan personalen tala mitt språk?
 • Tillgänglighet – är det lätt att få kontakt med hemtjänstutföraren? Blir jag uppringd om jag lämnar ett meddelande?
 • Närhet – var är hemtjänstlokalen belägen?
 • Rekommendationer – känner jag någon som kan rekommendera en utförare?

Ovanstående frågor kan ge dig inspiration att komma fram till vad som är viktigt för dig när du väljer hemtjänst. Ett förslag är att du tar kontakt med några hemtjänstutförare och frågar hur de kan leva upp till de frågor som är viktiga för dig.

Om jag inte kan välja

Om du behöver hjälp att välja utförare kan du prata med din biståndshandläggare. Det finns en turordningslista för vilket företag som ska väljas som ickevalsalternativ.

Kan jag byta utförare?

Du har rätt att byta utförare när du önskar. Det tar 30 dagar att få bytet genomfört. Prata med din biståndshandläggare om du vill byta utförare.

Om jag behöver mer hjälp

Kommunens riktlinjer reglerar till viss del vilka hjälpinsatser du kan få beviljade. De flesta hemtjänstutförare erbjuder även så kallade tilläggstjänster. Dessa tjänster beställer du direkt av hemtjänstföretaget. Det kan gälla hjälp med storstädning, fönstertvätt och snöskottning.

Om jag inte är nöjd med hjälpen?

Om du inte får den hjälp du är beviljad eller om du är missnöjd med sättet den utförs på så ska du i första hand kontakta verksamhetschefen på hemtjänstföretaget. Du kan också ringa till staben för kvalitetsutveckling och lämna ett klagomål.

Här kan du läsa mer om vilka hemtjänstutförare som finns i Solna

Dela: