Stiftelsen Årsta Gård

Stiftelsen Årsta Gårds korttidsvistelse vänder sig till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism, eller autismliknande tillstånd. Vi har 8 platser fördelade i två villor; Gråskägg och Hans och Greta. Verksamhetens inriktning är antroposofisk läkepedagogik, där en strukturerad tillvaro, en hemlik miljö och gemenskap är viktiga beståndsdelar.

Gråskägg och Hans & Greta ligger på Årsta Gårds område nära Årstaviken. Ute- och innemiljön betyder mycket för oss och det ägnas mycket tid åt att gestalta den på bästa sätt. Våra 8 rum ligger uppdelade i två parhus där det självklart finns vardagsrum, kök, tvättstuga och toaletter också. Det finns direkt närhet till stort parkområde.

Målgrupp

Vi vänder oss till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom autismspektrat såsom autism, autistiska drag, asperger syndrom, tourettes syndrom m.fl

Inriktning

Årsta Gårds verksamheter bedrivs enligt LSS mål och intentioner, samt Socialstyrelsens råd och föreskrifter. IVO gör återkommande tillsyn av verksamheterna. Årsta Gård är öppen att använda varje metod, i synnerhet vad gäller kommunikationshjälpmedel, som kan stödja en positiv utveckling för den enskilde.

Omsorgen vilar på en antroposofisk människosyn och värdegrund.

Verksamheten/verksamhetsidé

Vårt syfte är att på ett medvetet sätt skapa en miljö̈ och relationer mellan barn, ungdomar och vuxna. Därigenom skapas förutsättningar för dem att kunna tillvarata sina utvecklingsmöjligheter. Hörnstenar i vårt arbete inom skola och boende är waldorfpedagogiken och läkepedagogiken.

Dela:

Årsta gårds korttidsvistelse

Adressuppgifter

Gråskägg
Svärdlångsvägen 10A, 12060 Årsta, 08-7221660, unn.orstrom@arstagard.se

Hans & Greta

Svärdlångsvägen 10B, 12060 Årsta, 08-7221662, agnes.eriksson@arstagard.se

Johan Strömgren, Föreståndare

Svärdlångsvägen 16, 12060 Årsta, 08-7221650, johan.stromgren@arstagard.se

www.arstagard.se