Sättra gård

Sättra gårds korttidshem ligger på Adelsö i mälaren, Ekerö kommun, och drivs i egenregi av Attendo LSS AB.

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till personer vilka omfattas av personkrets 1 LSS.

Inriktning

Vi erbjuder flertalet aktiviteter anpassade efter den enskildes behov, förutsättningar och vilja som till exempel ridning, djurstall, friluftsliv, bakning, skapande verksamhet, disco och sportaktiviteter. Således ges våra deltagare möjlighet till en meningsfull och rik stimulerande fritid med både fysiska och sociala aktiviteter som syftar till att skapa social samvaro och milöombyte.

Verksamhetsidé

Verksamheten strävar efter att stärka självförtroendet hos den enskilde och möjliggöra att denne skapar nya relationer gentemot andra deltagare. En förutsättning för detta är kontinuitet

Varje deltagare blir knuten till sin grupp/- er vilken åker ut minst var fjärde helg

Deltagarna har då möjlighet att över tid lära känna varandra. Vi vill också bidra till ökad självständighet hos deltagarna genom att uppmuntra t.ex. matlagning och bäddning, självklart sker detta utifrån individuella förutsättningar.

Vår verksamhetsidé bygger på ett pedagogiskt och utvecklingsvänligt förhållningssätt, alltid med den enskildes individuella förutsättningar och villkor i fokus. Genom att tillämpa pedagogiska metoder arbetar vi med att stärka den enskildes självständighet och därigenom också öka självkänslan och självförtroendet. Detta sker bland annat genom att den enskilde uppmuntras att pröva på och försöka lösa situationer, både praktiska och sociala, på egen hand och med stöd av personalen. Vi strävar efter att ta tillvara på den enskildes egna resurser hellre än att som personal gå in och ta över situationen.

Lokalerna är Herrgården och Fritiden. Herrgården är en 1700-tals herrgård i två plan enplansvilla. Båda husen renoverades 2007.

Verksamheten är belägen mitt i naturen omgivet av stall, fotboll- och basketplaner samt strand.

Då vi är ett lantligt korttidshem sker kommunal kommunikation med buss 312, stannar ca fem minuter från verksamheten.

Dela:

Kontakt

Sättra gård

http://www.sättragård.se/

Besöksadress

Timmermansgatan 38A
118 55 Stockholm

Skicka meddelande till Sättra gård

Martin Larsson

Verksamhetschef

073-845 40 10

Marti­n.lar­sson@attendo.se

Skicka meddelande till Martin Larsson