Sättra gård

Sättra gårds korttidshem ligger på Adelsö i Mälaren, Ekerö kommun, och drivs i egen regi av Attendo LSS AB.

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till personer som omfattas av personkrets 1 LSS, i åldern 10-23 år.

Inriktning

Vi erbjuder flertalet aktiviteter anpassade efter den enskildes behov, förutsättningar och vilja, som till exempel ridning, djurstall, friluftsliv, bakning, skapande verksamhet, disco och sportaktiviteter. Vi ger våra deltagare möjlighet till en meningsfull och rik stimulerande fritid med både fysiska och sociala aktiviteter, som syftar till att skapa social samvaro och miljöombyte.

Verksamhetsidé

Verksamheten strävar efter att stärka självförtroendet hos den enskilde och möjliggöra att denne skapar nya relationer med andra deltagare. En förutsättning för detta är kontinuitet:

Varje deltagare blir knuten till en grupp som åker ut var fjärde helg, med samma personalgrupp.

Deltagarna har då möjlighet att över tid lära känna varandra, och även personalen. Vi vill också bidra till ökad självständighet hos deltagarna genom att uppmuntra till t.ex. matlagning och bäddning, självklart sker detta utifrån individuella förutsättningar.

Vår verksamhetsidé bygger på ett pedagogiskt och utvecklingsvänligt förhållningssätt, alltid med den enskildes individuella förutsättningar och villkor i fokus. Genom att tillämpa pedagogiska metoder arbetar vi med att stärka den enskildes självständighet och därigenom också öka självkänslan och självförtroendet. Detta sker bland annat genom att den enskilde uppmuntras att pröva på och försöka lösa situationer, både praktiska och sociala, på egen hand och med stöd av personalen. Vi strävar efter att ta tillvara den enskildes egna resurser, hellre än att som personal gå in och ta över situationen.

Lokalerna är två hus, Herrgården och Fritiden. Herrgården är en 1700-tals herrgård i två plan och Fritiden är en enplansvilla. Båda husen renoverades 2007.

Verksamheten är belägen mitt i naturen omgivet av stall, skogsområden, fotbollsplaner samt strand.

Då vi är ett lantligt korttidshem sker kommunal kommunikation med buss 312, som stannar ca fem minuter från verksamheten. Vi möts på Brommaplan och åker tillsammans ut med denna buss, både personal och deltagare, på fredagen och hem igen på söndagen.

.

Dela:

Kontakt

Sättra gård

http://www.sättragård.se/

Besöksadress

Malmgårdsvägen 63
116 38 Stockholm

Skicka meddelande till Sättra gård

Petter Cavallin

Tf verksamhetschef

0722-12 44 44

pette­r.cav­allin­@attendo.se

Skicka meddelande till Petter Cavallin