Oasens helghem

Oasens helghem finns i Rotebro centrum inrymd i Brohuset, med möjlighet till olika aktiviteter samt med närhet till lek-idrottsplatser, strövområden och pendeltågsstation.

Målgrupp

Barn och ungdomar 0-20 år personkrets 1

Oasens helghem riktar sig mot barn ungdomar i grundskoleåldern.

Inriktning

Oasens helghem har inriktning på lindrigare kognitiv funktionsnedsättning, även Asperger och är en lägerliknande verksamhet.

Verksamheten/verksamhetsidé

Erbjuda korttidsvistelse i en miljö riktad till målgruppen.

Tillgodose vars och ens individuella behov av omsorg, stimulans, aktivitet, miljöombyte och erbjuda möjlighet till social samvaro, samspel och deltagande i samhällslivet.

Erbjuda föräldrarna trygg avlastning genom att de kan känna sig förvissade om att barnet får sina behov tillgodosedda på bästa möjliga vis.

Arbetet bedrivs utifrån en tydliggörande pedagogik och utifrån de individuella behoven hos varje barn samt i samarbete med föräldrar och berörda. Barnperspektivet, barnets eget perspektiv samt barnets delaktighet finns i fokus.

Dela:

Kontakt

Oasens helghem

08-579 224 52

http://solom.se/tjanster/barn-och-unga-med-funktionshinder/korttidsvistelse/oasens-helghem/

Besöksadress

Brohuset, Hertig Karls väg 13
192 68 Sollentuna

Skicka meddelande till Oasens helghem

Elin Kallström

Verksamhetschef

08-128 242 31

Skicka meddelande till Elin Kallström