MindMe Fritidsklubbar

Hos MindMe finns fritidsklubbar för en aktiv fritid. Kollo- och korttidsvistelser (12-25 år) erbjuds under helger och samtliga skollov. Verksamhet bedrivs året om med varierande, årstidsanpassade aktiviteter.

Målgrupp
Personkrets 1, autism eller autismliknande tillstånd.

Inriktning
Genom våra Fritidsklubbar (korttidsvistelse) finns möjlighet till social samvaro och inspirerande kvällar. Vi har skapat mindre grupper som bemannas efter behov och intressen. Tillsammans med våra medarbetare utarbetar vi sedan en aktiv och innehållsrik fritid. Här finns möjligheten att hitta en fin och varaktig vänkrets.

Verksamheten/verksamhetsidé

Målet med all verksamhet vi bedriver är att skapa trygghet och självständighet som är grund för god självkänsla. Vi tror på individens utvecklingspotential. Vi finns i Danderyd med närhet till olika kommunikationer och samhällsfunktioner.

Målet med vår verksamhet är att skapa trygghet och ökad självständighet. Vi skapar en aktiv fritid med syfte att öka självförtroendet och självinsikten. Genom möjligheten till nya upplevelser skapa ny kunskap – om sig själv och om vårt samhälle.

Vi lyssnar in specialintressen och skapar utmaningar. Utifrån dessa utvecklar vi styrkor och arbetar med svårigheter på ett roligt, lustfyllt och respektfullt sätt. Exempel på aktiviteter är sällskapsspel, skapande verksamhet, sport, besöka utflyktsmål.

Våra Fritidsklubbar har olika inriktning. Vi har bl a IT-gruppen, Tjejgruppen och Fredagsklubben.

Dela:

Kontakt

Mind Me Omsorg

08-684 09 700

info@mindmeomsorg.se

http://mindmeomsorg.se

Besöksadress

Berga Backe 4
182 53 Danderyd

Skicka meddelande till Mind Me Omsorg

Eva-Kristina Isakson

Verksamhetschef

08-684 09 700

Skicka meddelande till Eva-Kristina Isakson