Korttidshemmet VIP

Korttidshemmet VIP ligger väldigt centralt med närhet till goda kommunikationer med både bil och allmänna kommunikationer. I omgivningarna finns det mycket vacker natur och möjlighet till att vara ute med barnen.

Målgrupp
Personkrets 1

Inriktning
Barnen har en egen genomförandeplan som upprättas i samråd med föräldrarna. Dessa uppdateras två gånger per år för att målen hela tiden ska kännas relevanta och aktuella i takt med barnets utveckling. Fokus ligger hela på att varje enskilt barn ska träna enligt personliga förutsättningar och begränsningar. ADL-träningen omfattar stöd i det vardagliga livet såsom personlig hygien, städning etc.

Verksamheten/verksamhetsidé
Alla har en utsedd stödperson. Den enskildes framtid planeras i samråd med anhöriga/ närstående. Individen är i fokus och vi arbetar med individuellt anpassade insatser för att få en god kontinuitet, som exempelvis pecs bilder, teckenkommunikation för att trygga upp stöd- kommunikation för individen på enheten. Vi värnar om integritet och självbestämmande på enheten och anpassar verksamheten därefter. Vi arbetar i mindre grupper och planerar i vilken grupp individen passar in på bästa sätt utifrån sina egna behov, detta följs upp vid varje personalmöte på enheten.

Dela:

Kontakt

Korttidshemmet VIP

08-624 39 80

http://www.nytida.se/sv/Search/Stockholm/Solna/Korttidshemmet-VIP/

Besöksadress

Björnstigen 22
170 72 Solna

Skicka meddelande till Korttidshemmet VIP

Katarina Ginters

Verksamhetschef

073-327 18 40

katar­ina.g­inter­s@nytida.se

Skicka meddelande till Katarina Ginters