Kastanjetten

Kastanjettens korttidshem är beläget på Enhagsslingan 5 i Täby. Det är gångavstånd till en stor mataffär samt närhet till Täby centrum där finns ett stort inomhuscentrum, biograf, bibiliotek, simhall och sportcentrum.

Målgrupp

Kastanjetten är ett korttidshem för barn och ungdomar upp till 21 år. Vi tar emot barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar, enligt 1§ punkt 1 LSS.

Vi har stor erfarenhet av barn med autism, rörelsehinder och epilepsi

Inriktning

Kastanjetten korttidshem har 9 platser samt en jourplats Verksamheten har stora utrymmen för lek då lokalen delas med förskolan. Detta ger tillgång till en stor lekhall, ett sinnesrum, bollhav, samt ett rum med det medicintekniska hjälpmedlet; Hopp och lek. För mer info om detta hjälpmedel se www.hoppolek.se

På Kastanjetten vill vi att alla ska ha möjlighet till en positiv och meningsfull fritid där det finns utrymme för egna önskemål!

Verksamheten/verksamhetsidé

Målet med verksamheten är att tillvarata ungdomarnas intressen, drömmar, styrkor och motivation för att erbjuda en trygg miljö och en positiv och lustfylld vistelse som ger möjlighet till utveckling och till att ha en fungerande fritid utifrån sina egna förutsättningar.

Vi vill bemöta varje ungdom med stor lyhördhet och respekt. Vi lägger stor vikt vid att ta tillvara ungdomarnas självbestämmande och delaktighet i planering av vistelsen. Korttidsboendet ger dig som förälder avlastning enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service).

Vi erbjuder aktivitetskvällar för att man ska få möjlighet att få prova på olika aktiviteter i en lugn miljö.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik i samarbete med Division TEACCH i North Carolina. På Kastanjettens korttidshem finns det en utbildad metodstödjare i arbetslaget.

Det finns en närliggande busshållplats och är gångavstånd till Roslagsbanan.

Lokalerna är väl anpassade för verksamheten. Alla barn och ungdomar har eget rum där de har möjlighet till individuell aktivitet samt avkoppling.

Dela:

Kontakt

Kastanjetten

https://nytida.se/?s=Kastanjetten

Besöksadress

Enhagsslingan 5
187 40 Täby

Skicka meddelande till Kastanjetten