Kajutan och Skutan

Kås Omsorgsverksamhet ab har korttidsvistelse i form av helgläger, boendeträning och läger under skollov. Vi finns centralt i Vallentuna där vi har två enheter; Kajutan och Skutan.

Målgrupp

Ungdomar i åldern 12- 25 år med utvecklingsstörning eller Asperger syndrom/AST

Inriktning

Vi erbjuder korttidsverksamhet med meningsfull fritid och vardag. Vi arbetar med utåtriktade aktiviteter som utgår från deltagarnas intressen.

Verksamheten/verksamhetsidé

Vår verksamhet bygger på socialt samspel och självständighet under stöd och ledning av kompetent personal. Målet för vår verksamhet är att deltagarna ska ha roligt tillsammans och få en självständighetsträning i positiv miljö med betoning på egna val och önskemål. Att få träna sitt självförtroende genom ökade erfarenheter av olika fritidsverksamheter och egna aktiviteter utanför hemmiljön är viktigt.

Busshållplatser finns i anslutning till enheterna med bussar från Danderyds sjukhus och Upplands-Väsby station. Till Roslagsbanan är det 5-10 min promenad. Enheterna har nära till Vallentuna centrum och naturområden

Dela:

Kontakt

Kajutan och Skutan

08-511 73 330

info@omsorgsverksamhet.se

http://www.omsorgsverksamhet.se/Index.html

Besöksadress

Fabriksvägen 1A
186 32 Vallentuna

Skicka meddelande till Kajutan och Skutan

Inga-Lill Karlsson

Verksamhetschef

070-7684019

ingal­ill@omsorgsverksamhet.se

Skicka meddelande till Inga-Lill Karlsson