IKASUS korttidshem

Verksamheten IKASUS korttidshem bedrivs i egen regi av Frösunda LSS AB och ligger ca två kilometer från Vallentuna Centrum. I närområde och omgivningarna finns skogsområden och promenadstråk, man når Vallentuna centrum utan att behöva använda trafikerade vägar.

Målgrupp

IKASUS korttidshem vänder sig till barn och ungdomar med autism och utvecklingsstörning, personkrets 1 inom LSS. Korttidshemmet tar mot barn/ungdomar från förskoleklass till sista året på gymnasiet.

Inriktning

Inriktning är tillämpad beteendeanalys(TBA), grundläggande för TBA är att skapa motiverande inlärningssituationer som bygger på observationer, individualisering och det individen tycker om. Med hjälp av beteendeanalytiska insatser arbetar vi med att lära/stärka viktiga funktioner som språk, kommunikation, lek och vardagsfärdigheter(ADL).

Verksamheten/verksamhetsidé

Verksamheten är präglad av att ge individen en aktiv fritid utanför hemmiljön. Idén är att öka möjligheten att delta och förstå de aktiviteter samhället erbjuder. Strävan är att stärka individens självständighet efter förmåga i aktiviterer kring den egna personen, i samspel med andra och i aktiviteter i samhället. IKASUS korttidshem ska på ett tryggt sätt ge avlastning till föräldrar och tillgodose individens behov av rekreation, miljöombyte och bygga på nära samarbete med föräldrar och skola. Vision och mål är att göra skillnad i livet och se varje individs möjligheter och styrkor.

Verksamheten har tillgång till en mindre buss som ökar möjligheten att ta sig ut till olika aktiviteter. Korttidshemmet ligger i utkanten av Rosendals företagarby och villaområde dit man tar sig kommunalt med buss från Vallentuna station eller Upplands Väsby station, från busshållplatsen går man på fem minuter till IKASUS korttidshem

Dela:

Kontakt

IKASUS korttidshem

08-562 050 10

Besöksadress

Galgbacksvägen 2
186 30 Vallentuna

Skicka meddelande till IKASUS korttidshem

Jenny Lindzén

Verksamhetschef

010-130 34 63

jenny­.lind­zen@frosunda.se

Skicka meddelande till Jenny Lindzén