Häggviks korttidshem

Häggviks korttidshem är inrymt i en handikappanpassad villa med trädgård i Häggvik, nära lek- idrottsplatser, strövområden samt på gångavstånd till pendeltågsstation.

Inriktning

Häggviks korttidshem har en generell inriktning mot måttlig och grav kognitiv funktionsnedsättning och tillägg av andra funktionsnedsättningar.

Verksamheten/verksamhetsidé

Erbjuda korttidsvistelse i en miljö riktad till målgruppen.

Tillgodose vars och ens individuella behov av omsorg, stimulans, aktivitet, miljöombyte och erbjuda möjlighet till social samvaro, samspel och deltagande i samhällslivet.

Erbjuda föräldrarna trygg avlastning genom att de kan känna sig förvissade om att barnet får sina behov tillgodosedda på bästa möjliga vis.

Arbetet bedrivs utifrån en tydliggörande pedagogik och utifrån de individuella behoven hos varje barn samt i samarbete med föräldrar och berörda. Barnperspektivet, barnets eget perspektiv samt barnets delaktighet finns i fokus.

Dela:

Kontakt