Cymbalen

Cymbalen är beläget på Enhagsslingan 2 i Täby. Det är gångavstånd till en stor mataffär samt närhet till Täby centrum där finns ett stort inomhuscentrum, biograf, bibiliotek, simhall och sportcentrum. Det finns en närliggande busshållplats och är gångavstånd till Roslagsbanan.

Målgrupp

Cymbalens har tillstånd för ungdomar och unga vuxna 13-25 år. Personkrets 1.

Inriktning

Vi arbetar både med en ungdomsgrupp och med en grupp unga vuxna där fokus är mer på träning inför ett framtida vuxenboende. En målsättning för oss på Cymbalens korttidshem är att alla ungdomar ska ha möjlighet till en positiv och meningsfull fritid som bygger på delaktighet och individuellt anpassade aktiviteter.

Verksamheten/verksamhetsidé

Målet med verksamheten är att tillvarata ungdomarnas intressen, drömmar, styrkor och motivation för att erbjuda en trygg miljö och en positiv och lustfylld vistelse som ger möjlighet till utveckling och till att ha en fungerande fritid utifrån sina egna förutsättningar.

Vi vill bemöta varje ungdom med stor lyhördhet och respekt. Vi lägger stor vikt vid att ta tillvara ungdomarnas självbestämmande och delaktighet i planering av vistelsen. Korttidsboendet ger dig som förälder avlastning enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service).

Vi erbjuder aktivitetskvällar för att man ska få möjlighet att få prova på olika aktiviteter i en lugn miljö.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik i samarbete med Division TEACCH i North Carolina. På Cymbalens korttidshem finns det en utbildad metodstödjare i arbetslaget.

Lokalerna är väl anpassade för verksamheten. Alla ungdomar har eget rum där de har möjlighet till individuell aktivitet samt avkoppling. Det finns flera rum för gemensamma aktiviteter.

Ett rum med möjlighet till fysiska aktiviteter såsom innebandy, bollsport, dans och övriga rörelselekar.

Ett rum med möjlighet för filmkvällar, tv spel, skapande och sällskapsspel mm. och ett stort kök med möjlighet till gemensamma middagar samt gemensam eller individuell matlagning.

Dela:

Kontakt

Cymbalen

010 707 56 08

http://www.solhagagruppen.se/verksamheter/cymbalen-korttids-taby/

Besöksadress

Enhagsslingan 2
187 40 Täby

Skicka meddelande till Cymbalen