Bambi Korttidshem

Bambi Korttidshem drivs av brukarkooperativet Bambi ekonomisk förening i ett enplanshus med egen tomt. Huset ligger i ett villaområde i Bromma med fina promenadområden och badsjö i närheten.

Målgrupp

Människor med omfattande rörelsehinder i kombination med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar (personkrets 3 enligt 1§ LSS).

Inriktning

Syftet med vistelsen på korttidshemmet är att ge anhöriga möjlighet till avlastning men framförallt att erbjuda deltagarna trygg omsorg och möjlighet till en stimulerande fritid och sociala kontakter.

Verksamhetsidé

Ett av Bambis kännetecken är att kunna se varje barn eller ungdom som en individ och ge dem just det stöd och den hjälp de behöver. Vi lägger stor möda på att anställa medarbetare som inte bara är formellt kunniga utan också besitter empatisk förmåga och en stor portion emotionell intelligens. Vi strävar efter att våra medarbetare ska känna ett personligt engagemang i varje enskilt barn för att kunna tillgodose barnens individuella önskemål.

Dela:

Kontakt

Bambi korttidshem

08-25 37 06

http://www.bambi.se

Besöksadress

Nyängsvägen 49

Skicka meddelande till Bambi korttidshem

Annelie Gehrke

Verksamhetschef

0735228830

annel­ie@bambi.se

Skicka meddelande till Annelie Gehrke