Bambi Korttidshem

Bambi Korttidshem drivs av föräldrakooperativet Bambi ekonomisk förening i ett enplanshus med egen tomt. Huset ligger i ett villaområde i Bromma med fina promenadområden och badsjö i närheten.

Målgrupp

Människor med omfattande rörelsehinder i kombination med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar (personkrets 3 enligt 1§ LSS).

Inriktning

Syftet med vistelsen på korttidshemmet är att ge anhöriga möjlighet till avlastning men framförallt att erbjuda deltagarna trygg omsorg och möjlighet till en stimulerande fritid och sociala kontakter.

Verksamhetsidé

Ett av Bambis kännetecken är att kunna se varje barn eller ungdom som en individ och ge dem just det stöd och den hjälp de behöver. Vi lägger stor möda på att anställa medarbetare som inte bara är formellt kunniga utan också besitter empatisk förmåga och en stor portion emotionell intelligens. Vi strävar efter att våra medarbetare ska känna ett personligt engagemang i varje enskilt barn för att kunna tillgodose barnens individuella önskemål.

Dela:

Kontakt

Bambi korttidshem

0735-22 88 05

http://www.bambi.se

Besöksadress

Nyängsvägen 49

Skicka meddelande till Bambi korttidshem

Viola Karlsson

Verksamhetschef

073 522 88 32

viola­@bambi.se

Skicka meddelande till Viola Karlsson